Vanaf 1 juli kunnen werkgevers met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun organisatie. De Barometer is beschikbaar voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers. Organisaties kunnen het CBS vragen om een geanonimiseerde versie van hun personeelsbestand te bekijken. Zij krijgen vervolgens statistieken over de culturele diversiteit binnen hun organisatie terug. Daarmee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

Dit kan bijvoorbeeld helpen bij de uitvoering van artikel 8.2 van de cao Kinderopvang, waarin staat dat de werkgever een plan maakt om de diversiteit in de onderneming te bevorderen. Dit kan de werkgever doen door medewerkers uit een etnische minderheid en medewerkers met een arbeidshandicap aan te nemen. In dit plan moet de werkgever in ieder geval aandacht besteden aan maatregelen en voorzieningen binnen de onderneming die bedoeld zijn voor:

  • Behoud, herstel, of bevordering van de arbeidsgeschiktheid van medewerkers.
  • De integratie van medewerkers afkomstig uit etnische minderheidsgroeperingen.

De medezeggenschap moet instemmen met het plan van de werkgever.

Het kabinet hoopt dat de Barometer bijdraagt aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.

Meer informatie lees je in de Kamerbrief waarmee minister Koolmees van SZW in mei bekend maakte dat vanaf 1 juli de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar komt voor werkgevers.

bericht Rijksoverheid

 

Deel dit nieuwsbericht