Op dinsdag 6 en woensdag 7 december is de begroting van het ministerie van SZW behandeld in de Tweede Kamer. Tijdens deze begrotingsbehandeling is over diverse onderwerpen gesproken, waaronder ook kort over kinderopvang.

 

De PvdA onderstreepte positief te zijn over de verhogingen van het budget voor kinderopvangtoeslag voor 2017. Daarbij maakte de partij ook een verwijzing naar de aanpassingen rondom ouderschapsverlof, waar een aantal aanpassingen op plaats vinden.

 

CDA en D66 spraken kort over ouderparticipatiecrèches. Beide partijen gaven aan het belangrijk te vinden dat de huidige ouderparticipatiecrèches kunnen voortbestaan. Het CDA stelde daarbij wel de vraag hoe de minister aankijkt tegen eventuele nieuwe initiatieven, omdat alleen opvang via bestaande ouderparticipatiecrèches in het voorstel van de minister in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kinderopvangtoeslag.

Deel dit nieuwsbericht