Vanaf vandaag zijn er belangrijke hulpmiddelen beschikbaar voor kinderopvangorganisaties die met de nieuwe BSO Bus de weg op gaan.

Om het vervoer met de BSO Bus zo veilig mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt waar je als kinderopvangorganisatie en als bestuurder aan moet voldoen. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de kinderopvangbranche en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn vastgelegd in een convenant. Zo moeten er onder andere veilige routes worden gemaakt en worden er ter controle steekproeven gehouden.

Om kinderopvangorganisaties hierbij te ondersteunen, heeft het Waarborgfonds & kenniscentrum Kinderopvang in samenspraak met de sectororganisaties BMK, BK en BOinK een speciale pagina ingericht met informatie en hulpmiddelen.

Webpagina BSO Bus

Deel dit nieuwsbericht