Nog een paar weken en dan is het zover: per 1 maart gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register op duo.nl/personenregisterkinderopvang. Daarna moet de kinderopvangorganisatie deze persoon koppelen aan de organisatie. Bent u als houder of als medewerker nog niet begonnen bent met de voorbereidingen, doe dit dan zo snel mogelijk. Houd daarbij rekening met het volgende:

Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen: nieuwe VOG aanvragen


Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen worden op dit moment nog niet continu gescreend. Daarom moeten zij zich op 1 maart of direct daarna  inschrijven in het register en gekoppeld worden door de kinderopvangorganisatie. Hun VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden. Dit betekent dat als iemand vóór 1 januari 2018 al werkzaam was in de kinderopvang,  deze persoon zo snel mogelijk een nieuwe VOG moet aanvragen. Het uitzendbureau, de school of de houder kan de VOG-aanvraag voor deze personen voorbereiden.

Structureel aanwezigen: ook VOG-plichtig en inschrijven in register

Personen die structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie, zijn straks ook VOG-plichtig. Zij moeten zich ook op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven in het personenregister en gekoppeld worden.

Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover leest u in de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl.

Structurele aanwezigheid doet zich vooral voor bij de gastouderopvang. Het is belangrijk dat gastouders personen die structureel aanwezig zijn op hun locatie informeren over de inschrijvingsplicht in het personenregister. Ook moeten gastouders aan hun gastouderbureau doorgeven wanneer een persoon structureel aanwezig is. Voor deze persoon moet namelijk een VOG worden aangevraagd.

Vaste medewerkers, gastouders en huisgenoten: tot 1 juli de tijd

Omdat vaste medewerkers, gastouders en huisgenoten al continu gescreend worden, krijgen zij langer de tijd om zich in te schrijven. Zij moeten op 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Ze kunnen voor de inschrijving hun bestaande VOG gebruiken, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie over het personenregister op duo.nl/personenregisterkinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht