We zijn heel trots op ons eigen levendige BMK Pedagogenplatform en de inhoudelijke bijdrage van onze pedagogen aan het gesprek over pedagogiek, die dit oplevert. De (pedagogische) kwaliteit van de kinderopvang is een belangrijk onderwerp voor de BMK in het opgroeien van jonge kinderen. Driemaal per jaar geeft het platform met een vaste kern en wisselende gastdenkers een antwoord op een vraag of een uitwerking van een thema dat speelt in de sector. Leden zijn hier zeer actief bij betrokken, alsook bij de online sessies waar het platform visie kan toetsen aan de dagelijkse praktijk. De uitwerkingen zijn vervolgens bruikbaar binnen de eigen organisatie. Ons pedagogisch fundament en de uitgewerkte thema’s vind je hier op onze BMK website. Graag brengen we de laatste 2 thema’s onder jullie aandacht!

Diversiteit en Inclusie

De BMK ziet de kinderopvang als een eerste mini-samenleving waar kinderen mee in aanraking komen buiten het gezin en de familie. Dat betekent dat kinderen binnen deze mini-samenleving leren hoe we met elkaar omgaan. Voor de BMK houdt dit in: dat we elkaar gelijkwaardig benaderen ongeacht huidskleur, religie, afkomst, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, gedrag of lichamelijke kenmerken. Hier ligt dus een hele belangrijke kans én verantwoordelijkheid voor de kinderopvang. Alles wat je bereikt, zal doorwerken in de volgende mini-samenlevingen waar kinderen aan deelnemen: school, vriendengroep, clubs en andere activiteiten. Totdat zij volwassen zijn en de volle verantwoordelijkheid krijgen om hun bijdrage te leveren aan de samenleving. De basis is tijdens de eerste levensjaren gelegd, in het gezin samen met de kinderopvang. Het gaat hier over de vraag “Waartoe voed je op?”.

Wat willen we bereiken en wat vraagt dat van ons? Het BMK Pedagogenplatform stelt dat inclusief werken in de kinderopvang erom vraagt verschillen actief te omarmen. Diversiteit werkt verrijkend en brengt ons verder. “Zoek naar iemand die juist heeft wat jij niet hebt, zoek geen kopie van jezelf. Personeel, ouders, kinderen kunnen veel van elkaar leren.” Inclusief zijn betekent ‘niet uitsluiten’, maar inclusief zijn is ook ‘actief insluiten’.

Lees hier het visiestuk Diversiteit en Inclusie en de maatschappelijke kinderopvang.

Duurzaamheidspedagogiek

De BMK wil een bijdrage leveren aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve wereld, waarin kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien. Een van de doelen van de opvoeding is volgens de BMK het begeleiden van kinderen tot verantwoordelijke burgers, die rekening houden met anderen. Duurzaamheid is een breed omvattend begrip. In onze visie op duurzaamheidspedagogiek gaan wij er in het verlengde van het Stockhol Resilience Centre vanuit dat de planeet de basis is voor het zorgen voor mensen en de economie. Wij voegen dit als een nieuw doel toe aan onze pedagogiek. We noemen dit de kernwaarde ‘Zorg voor de Aarde’. Het uitgangspunt hierbij is dat de mens onderdeel is van het ecosysteem van de aarde en in een goede balans met de natuur moet samenleven, dwz ‘leven binnen de draagkracht van de aarde’.

Wat hebben kinderen van ons pedagogen nodig in het licht van de klimaatcrisis en de grote druk waaronder het hele ecosysteem staat? Hoe gaan wij om met hun zorgen hierover? Maar ook; hoe kunnen we kinderen weerbaar maken en hoop geven? Zijn er duurzaamheidsvaardigheden te benoemen voor kinderen en opvoeders in de kinderopvang (0-12 jaar)?

In deze notitie schetst het BMK Pedagogenplatform een visie op duurzaamheidspedagogiek.

Denk jij (weer) mee?

Het volgende thema dat het BMK Pedagogenplatform gaat uitwerken is Armoede en de maatschappelijke kinderopvang. Wil jij meedenken in een BMK visie op dit thema? Fijn! Je kunt je opgeven bij Ellen Monteban; monteban@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht