versie 14 oktober

Er is een nieuwe versie van de beslisboom ontwikkeld die dient als leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Deze beslisboom is daarmee te gebruiken voor medewerkers in de kinderopvang. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten en is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of op de website van AJN Jeugdartsen Nederland. NB: Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

Download de beslisboom 12+

Engelstalige versie
De Engelstalige versie kan hier worden gedownload.

Deel dit nieuwsbericht