Er zijn de afgelopen tijd een paar dingen veranderd in de corona-maatregelen. In de kinderopvang en op school blijven nog steeds maatregelen gelden waarvoor de beslisboom gebruikt kan worden. We geven hier een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe beslisboom gemaakt door BOinK.

Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na terugkomst van vakantie. Verder zijn er drie aanvullingen in de beslisboom gedaan om de informatie completer te maken.

Alle wijzigingen op een rij:

  • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl). Kinderen onder twaalf jaar zijn niet verplicht maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten. Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
  • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In de beslisboom ontbrak dat een kind in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school Tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
  • In het kader ‘wanneer een kind laten testen’ is de zin “Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig.” verwijderd. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: ‘Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’. In de beslisboom wordt met ‘testen’ altijd testen door de GGD bedoeld. Een zelftest kan geadviseerd worden door de GGD, maar alleen als extra testadvies, bijvoorbeeld om een besmetting eerder op te sporen.
  • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’

Kinderen vaccineren?

In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Daarom staat in de beslisboom dat een kind ook immuun is als het volledig gevaccineerd is.

Engelstalige versie

De Engelse vertaling van de nieuwe beslisboom volgt een paar dagen na de Nederlandse versie.

12+ boom

Er zijn ook aanpassingen in de regels voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Deze beslisboom komt weer op de website van AJN Jeugdartsen Nederland te staan. Download de 12+ boom binnenkort op https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona/.

In samenwerking met

Voor de aanpassing van de beslisbomen werken we samen met AJN Jeugdartsen en het RIVM.

Download de beslisboom: https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf
Meer over de beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom
De Engelstalige versie: https://www.boink.info/stream/decision-tree-nasal-cold-child-age-0-group-8-primary-boink-ajn-rivm

Deel dit nieuwsbericht