Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind.  Daarom heeft Sardes aan een grootschalig project gewerkt ten behoeve van het versterken van de rol van álle opvoeders. Hierbij ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, opa’s, vrienden, enzovoort. Het project werd gesubsidieerd door de directie Emancipatie van het Ministerie van OCW.

De handreiking bevat achtergrondinformatie en veel praktische tips en voorbeelden en is bedoeld om organisaties te helpen vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen.

Handreiking Vaderbetrokkenheid

Meer informatie vind je op de site van Sardes.

Deel dit nieuwsbericht