“Alles wat we altijd al over kinderopvang wilden weten!”

De BMK en de PO-Raad organiseerden ook dit jaar samen met VNK en EtuConsult een bijeenkomst Zicht op Kinderopvang. Voor ieder die op weg is naar een IKC of kindcentrum en nieuwsgierig is naar de fijne kneepjes van de kinderopvang. Samenwerken en op zoek naar verbinding tussen primair onderwijs en de kinderopvang; daar ging het de ochtend over. Voor alle aanwezigen staat de brede kindontwikkeling centraal en hierbij hebben we elkaar nodig en kunnen we elkaar verrijken!

In de praktijk zien we dat kinderopvang en onderwijs elkaar versterken, maar ook dat het twee verschillende werelden zijn. Om deze werelden beter met elkaar te verbinden, organiseren de BMK en de PO-Raad twee bijeenkomsten. Dit gebeurt in samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) en EtuConsult.

We bieden onderwijs en kinderopvang de gelegenheid om ‘bij elkaar in de keuken te kijken’. Zo leren kinderopvang en onderwijs elkaar beter kennen en krijgen zij zicht op wat er speelt en waar kansen liggen voor samenwerking. We trapten 26 mei af met de bijeenkomst Zicht op Kinderopvang. Speciaal voor leidinggevenden en bestuurders werkzaam in het basisonderwijs, die werken in een IKC, of de ambitie hebben een IKC te starten en meer willen weten over de kinderopvangsector.

Op 15 december volgt Zicht op Onderwijs voor leidinggevenden en bestuurders in de kinderopvang.

Toverdrank

Na een warm welkom van Job van Velsen (EtuConsult), Anneke Risselada (PO-Raad) en Ellen Monteban (BMK) opende Raymond Clement (Bestuurder MIK & PIW groep en bestuurslid BMK) de ochtend op aansprekende wijze. Aan de hand van een verhaal over een druïde met een toverdrank, deelde hij zijn zienswijze op verbinding en samenwerking naar interdisciplinair werken.

Kinderopvang in de schijnwerpers

Yvette Vervoort gaf de deelnemers een inkijk in de kinderopvang. Denk hierbij aan de  geschiedenis, de wet- en regelgeving, het jargon, de cultuur en (vele!) actuele ontwikkelingen binnen de sector. Sinds 1 januari 2020 is Yvette directeur van het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang.

De eerste stappen richting samenwerken

In de deelsessie ‘De eerste stappen richting samenwerken’ belichtten Yvette en Job stap voor stap een planmatige route richting een IKC. Er ontstond een gesprek aan de hand van de vragen die opkomen bij het starten van een IKC.

All in one

Tijdens de deelsessie ‘Het all in one model’ nam Ad Vos de aanwezigen mee in de oprichting en ontwikkeling van een kindcentrum. Ad is mede-oprichter van de VNK en heeft als bestuurder bij Pit Onderwijs en Kinderopvang het proces van samengaan van schoolbestuur en kinderopvang van begin tot het einde meegemaakt. Inspirerend om te horen hoe zij de afgelopen jaren aan het pionieren zijn geweest.

We bedanken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en bijdrage aan het gesprek. Als twee werelden samenkomen, kunnen we kinderen nog meer mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen.

29 September staat de 10e Landelijk IKCdag gepland. We hopen jullie daar (weer) te treffen!

Deel dit nieuwsbericht