​Tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 21 juni, heeft Minister Asscher aangekondigd dat de aangepaste BKR-norm voor de BSO ook een jaar uitgesteld zal worden: tot 1 januari 2019.

 

Helaas komt er geen ingroeiperiode zodat kinderopvangorganisaties de tijd krijgen op een andere manier de kinderen in de groepen te plaatsen om zo te voldoen aan de nieuwe norm voor de BKR-ratio. Deze aanpassingen kosten geld waarvoor kinderopvangorganisaties pas na 1 januari 2019 gecompenseerd worden. Als organisaties deze kosten gedurende de laatste vier maanden van het jaar voor eigen rekening moeten nemen zal dit voor een deel van deze organisaties een groot financieel probleem opleveren.

 

De BMK pleit daarom voor een ingroeiperiode van 4 maanden na ingaan van de nieuwe maatregel, waarbij wel gecontroleerd kan worden maar geen sanctiemaatregelen worden getroffen. De minister heeft in de Tweede Kamer echter aangegeven dat er geen ingroeiperiode gaat komen.

Deel dit nieuwsbericht