De nieuwe wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking treedt brengt veel veranderingen met zich mee. Onder andere op het vlak van de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). We schetsten al in de BMK Impact van maart dit jaar, wat de aangescherpte ratio’s naar alle waarschijnlijkheid gaan worden.

 

Echter, bij doorberekening wat dit nu voor de groepsopbouw op een kinderdagverblijf en voor inzet van medewerkers betekent, blijkt dit een behoorlijke complexe berekening te worden. We horen van veel leden dat ze hier vragen over hebben en graag beter zouden weten wat deze nieuwe regels in de praktijk gaan betekenen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leden weten wat de nieuwe wet inhoudt en wat met name wat de nieuwe maatregelen concreet gaan betekenen voor hun bedrijfsvoering, organiseren we twee BKR-oefensessies.

 

Oefensessies

De sessies zijn interactief. Oefenen, gezamenlijk kennis delen en ervaringen uitwisselen staat centraal. Geert de Wit, bestuurslid BMK, begeleidt de sessies.

Geert is lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

Uitgelegd wordt hoe de rekenhulp van de overheid werkt en er wordt dieper ingegaan op kostprijscalculaties. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met een door Geert ontwikkelde rekentool waarmee groepsopbouw en de gemiddelde leeftijd op een groep gesimuleerd kan worden. Met deze input gaat de groep oefenen met de Rekenhulp beroepskracht-kindratio van het rijk.

 

Data en tijd

Woensdag 10 mei, 10.00 – 13.00 uur: Panningen
Vrijdag 12 mei, 10.00 – 13.00 uur: Utrecht – VOL!
Inschrijven
Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via BMK insite (zie bericht Oefensessie) o.v.v. je naam, organisatie en telefoonnummer én de locatie waar je de sessie wil volgen.Reageer snel want er is veel vraag naar deze sessies. Aan iedere sessie kunnen max. 25 personen deelnemen.

NB: Neem je laptop mee, want die heb je echt nodig!

Deel dit nieuwsbericht