De CAO Kinderopvang loopt aan het eind van dit jaar af en dat betekent dat er weer moet worden onderhandeld voor een nieuwe CAO. Aan onze leden hebben we de afgelopen periode een mandaat voorgelegd en gekregen; we zijn klaar om de onderhandelingen met de andere partijen te gaan voeren. Deze starten op 2 oktober afgetrapt met een ‘benen-op-tafelsessie’ waarna in oktober en november in totaal drie onderhandelingsdagen volgen.

 

Naast de CAO-onderhandelingen zijn er gedurende het jaar een aantal reguliere overleggen. Deze overleggen staan momenteel in het teken van implementatie van het IKK akkoord in de CAO Kinderopvang. Ook bij deze overleggen zit de BMK aan de CAO-tafel.

Deel dit nieuwsbericht