Samen met het Platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra2020 biedt de BMK vandaag een petitie aan, aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie in aanwezigheid van een aantal Kamerleden van de commissies SZW en OCW.

 

In de petitie vragen we op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op realisatie van:

  • – een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
  • – een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen
  • – de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.

 

De volledige tekst van de petitie: Petitie-Kindcentra2020-tekst_20-06-2017

 

Met het aanbieden van deze petitie onderschrijven we de visie van Kindcentra2020 en trekken we samen op met Kindcentra2020 en andere partijen (werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeversorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra) om aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de politiek.

 

De petitie wordt aangeboden door:

  • Gijs van Rozendaal, voorzitter regiegroep Kindcentra 2020
  • Els Rienstra, bestuurslid Jeugdzorg Nederland
  • Marijke Vos, bestuur Sociaal Werk Nederland
  • Claudia Doesburg, college van bestuur Stichting Un1ek
  • Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur Lucas Onderwijs
  • Samir Bashara, wethouder namens GroenLinks in Hoorn
  • Eric de Rijk, senior adviseur public affairs VNG

 

Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp.

 

Deel dit nieuwsbericht