Tijdens de eerste dag van de Wereldkampioenschappen Shorttrack in Rotterdam heeft de BMK samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties en het NOC*NSF, een gezamenlijk manifest aangeboden aan vertegenwoordigers van de landelijke politiek. Hiermee wordt een oproep gedaan aan de politiek voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord.

 

Sharon Gesthuizen, voorzitter BMK, is aanwezig als rugby speelster Tessel van Dongen het manifest ‘Naar integrale kindcentra met sport en cultuur’ overhandigt aan Michiel van Nispen (SP) en Jesse de Haan (CU). Naast dit manifest worden er nog drie manifesten uitgereikt door een topsporter namens de betreffende allianties uit de sectoren jeugd, zorg en natuur. Dit zijn: ‘Naar gezonde leefstijl met sport’, ‘Naar sport voor alle jeugd’ en ‘Naar buitensport voor iedereen’.

 

De BMK steunt actief deze oproep aan de politiek. Het manifest stelt ‘Optimaal en veelzijdig leren bewegen is niet alleen onmisbaar voor de totale ontwikkeling van elk kind, het draagt ook direct bij aan beter (leren) leren, ontdekken van (sportieve) talenten en omgaan met normen en waarden. Kinderen bewegen steeds minder met alle gevolgen van dien. De sport wil, samen met cultuur, partner zijn in integrale kindcentra, met een dagelijks uitgebalanceerd aanbod van sport en cultuur. De plek waar je opgroeit moet geen verschil maken in de kansen die je krijgt als kind. In integrale kindcentra worden voorzieningen uit het onderwijs, kinderopvang, en peuterspeelzalen vanuit één organisatie en pedagogische visie aangeboden voor alle kinderen van 0-12 jaar.’

 

Aanwezig bij de manifestatie zijn de top van de landelijke politieke partijen, voorzitters en directeuren van de alliantiepartners, wethouders sport en hoofden sport van de G32 en de Nederlandse Sportraad.

 

Meer informatie over evenement en manifest.

Deel dit nieuwsbericht