Eerder vandaag verscheen NOS online met het artikel  ‘Wat zijn de gevolgen van gratis kinderopvang’’

“GroenLinks, D66 en vakbond FNV willen dat de kinderopvang in Nederland een gratis basisvoorziening wordt voor iedereen. D66 sloot zich vanochtend aan bij een pleidooi hiervoor van GroenLinks. Wat zouden de gevolgen zijn als dit plan wordt uitgevoerd?”

Onderstaand de reactie van de BMK op de inhoud van dit artikel; een goede discussie is gebaat bij een volledige weergave van hetgeen leeft in de kinderopvang.

BMK enthousiast over voorstel GroenLinks en D66 voor breed toegankelijke kinderopvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is enthousiast over het voorstel van GroenLinks en D66 om kinderopvang breed toegankelijk te maken. Monique Vreeburg (voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang): “Kort gezegd alle kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen binnen dit voorstel recht op kinderopvang. Dat is fantastisch voor kinderen, voor ouders en uiteindelijk voor Nederland. Maatschappelijke Kinderopvangorganisaties vertegenwoordigen een derde van de kinderopvangbranche en vinden dat alle kinderen recht hebben op optimale ontwikkelingskansen. Kinderopvang die betaalbaar is voor alle ouders door een inkomensonafhankelijke bijdrage van ouders.”

Toekomstscenario’s
De noodzaak en urgentie hiervan leeft breed en daarom verschenen in 2020 een aantal waardevolle studies en onderzoeksrapporten over hoe zo’n systeem eruit kan zien. Zo kwam het eindrapport ‘Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen’ met vier mogelijke toekomstscenario’s –  een lange termijn beeld – die helder de opties in beeld brengen. Wat wij in de huidige discussie missen is de aandacht voor deze lange termijn. Een stelselwijziging kost tijd. En dat is goed want dan is er ook tijd om alle veranderingen zorgvuldig voor te bereiden.

Rechtstreekse financiering
In een nieuw stelsel gaan geldstromen vanuit de overheid rechtstreeks naar de kinderopvang; dat betekent het einde van het toeslagensysteem. Bekostiging van de kinderopvang door de overheid wordt vanuit de algemene belastingen gefinancierd. De financiering is hiermee inkomensafhankelijk want met ons progressieve belastingstelsel betalen de hogere inkomens meer belasting dan de lagere. Naar keuze kan dit met of zonder een beperkte ouderbijdrage zijn voor de kinderopvang

Vreeburg: “De voordelen van deze rechtstreekse financiering zijn evident; alle Nederlandse kinderen tussen 0 en 12 jaar profiteren van de ontwikkelingskansen en kinderen kunnen zonder drempel gebruik maken van de veilige en rijke ontwikkelomgeving die de kinderopvang biedt. Hun ouders weten waar ze aan toe zijn wat betreft kosten maar ook wat betreft keuzen die zij maken over het combineren van loopbaan en gezin. De stabiliteit die dit met zich meebrengt is noodzakelijk om ouders vertrouwd te maken met kinderopvang; een voorziening waar zij op kunnen rekenen als zij afwegingen maken om wel of niet fulltime te blijven werken als zij kinderen krijgen.”

Download het persbericht

Deel dit nieuwsbericht