BMK ‘hoorbaar’ aanwezig bij Algemeen Overleg (AO) kinderopvang op 13 december

Ruim voor dit AO had de BMK input geleverd in de vorm van een brief aan de commissie SZW met uitgebreide informatie aangaande de te bespreken agendapunten. We hebben dit gedaan zodat de woordvoerders kinderopvang voor aanvang van  het overleg goed geïnformeerd zijn over relevante ontwikkelingen en verbeterpunten die wij als BMK zien, zodat een constructief en kritisch debat gevoerd kon worden met oog voor het maatschappelijk belang.

Dat dit effect resulteerde bleek tijdens het debat waar veelvuldig vragen werden gesteld of zaken werden voorgelegd aan de Staatssecretaris die wij hadden aangekaart in bovengenoemde brief.

Hieronder een samenvatting van de discussie die plaatsvond op 13 december.

BKR en Babytarief

Zowel D66 en Groen Links vroegen de Staatssecretaris wat zij vindt het voorstel uit de branche om een apart babytarief (BMK heeft dit voorgesteld in de genoemde brief) in te stellen. Zij uitten hun vrees dat met name de baby-opvang in het gedrang komt omdat deze vorm van opvang duurder is dan peuteropvang en willen weten hoe de Staatssecretaris gaat monitoren of er wel voldoende babyplaatsen beschikbaar blijven. Van Ark gaf aan geen voorstander te zijn voor een apart baby-tarief. Aparte tarieven leiden volgens haar tot meer complexiteit en daarnaast zou het wel ‘uitmiddelen’ omdat baby’s eenmaal op de opvang zullen blijven als ze ook peuter zijn. Ze gaat wel ‘een vinger aan de pols houden’.

(Lees ook het artikel dat KinderopvangTotaal.nl plaatste op 17 december naar aanleiding van dit door de BMK voorgestelde ‘baby-tarief’.)

Directe financiering

Veel tijd werd door de Kamerleden besteed aan het proberen te achterhalen wat nou de werkelijke inhoudelijke argumenten zijn geweest om het traject van Directe Financiering stop te zetten. Hoe kan de overheid zich aan de ene kant inzetten voor het verminderen van schulden en aan de andere kant dit traject stopzetten, terwijl iedereen weet dat de Kinderopvang Toeslag grote veroorzaker van veel schulden is, vroegen zij zich af. Omdat de Staatssecretaris vooral alleen procesinformatie bleef geven, is er verzocht om een verslag van het AO op de plenaire agenda van de Tweede Kamer te zetten, zodat er een motie ingediend kan worden. Vanuit de BMK zullen we dit goed in de gaten houden.

Toezicht

Aan het stopgezette kwaliteitsoordeel en de doorontwikkeling van In-één-oogopslag werden niet veel woorden gewijd. Door het CDA werden we wel letterlijk geciteerd: “De BMK zegt dat uniformiteit in het toezicht ontbreekt en er weinig ruimte voor houders is om maatwerk toe te lichten.” Ook werd er gevraagd of de investering van 13 miljoen gebruikt gaat worden om de verschillen tussen de GGD regio’s te verkleinen. Van Ark lichtte toe dat dat een taak is voor GGD GHOR, door middel van scholing en intervisie. Van de 13 miljoen is 1,4 miljoen om het toezicht in de gastouderopvang te intensiveren en verder om de tekorten in het huidig toezicht aan te vullen.

Private investeerders

Hoewel niet expliciet op de agenda, heeft de PvdA voor aanvang van het overleg contact met de BMK opgenomen en uitgebreid de ongewenste opmars van Private Equity fondsenin de kinderopvang aan de orde gesteld. De woordvoerder deed een oproep uit te zoeken hoe het zit met winsten, hoe dat in organisaties wordt verdeeld en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze winsten grotendeels weer teruggaan naar de sector. Van Ark gaf aan niet overtuigd te zijn van een probleem. Van Ark gaf aan dat er verschillende typen organisaties zijn, maar dat het aan de branche zelf is om duidelijk te maken om welk type organisatie het gaat en ouders hieruit te kunnen laten kiezen. Dat ouders onvoldoende inzicht hebben op dergelijke praktijken om een afgewogen keuze te maken, daar viel de Staatssecretaris niet mee te overtuigen. Ze heeft dan ook geen onderzoek toegezegd, alleen ‘waakzaamheid’.

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Kamerleden gaven aan dat bij het rondetafelgesprek op 22 november over dit onderwerp, de roep om een basisvoorziening breed werd gedeeld. Kamerleden gaven aan niet te begrijpen waarom de staatssecretaris niet met inhoudelijke argumenten komt die duidelijk maken waarom ze hier geen gehoor aan wil geven.

Deel dit nieuwsbericht