Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar mogelijke oplossingen op het vraagstuk over het al dan niet weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang. Zij komen uiterlijk 1 mei 2019 met een advies op verzoek van Staatssecretaris Van Ark.

Veel mensen maken zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad in ons land. Kinderopvangorganisaties en gastouders weten niet altijd goed raad met deze zorgen. Er zijn enkele organisaties die nu al een vaccinatiebewijs van kinderen opvragen, maar er wordt nog niet op grote schaal onderscheid gemaakt in het toelaten van wel- of niet-gevaccineerde kinderen.

Behoefte aan antwoord op de vraag ‘hoe te handelen’

Staatssecretaris Tamara van Ark schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze begrip heeft voor zowel de zorgen van ouders als de behoefte van kinderopvangaanbieders aan handelingsperspectieven. In een eerdere brief van staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS werd de komst van een commissie al aangekondigd. In een aanvullende brief vertelt Van Ark meer over de samenstelling en de opdracht van deze commissie.

BMK als enige vertegenwoordiger werkgevers Kinderopvang

De commissie bestaat uit experts op diverse vakgebieden: ethisch, juridisch en medisch. Daarnaast worden de belangen van ouders en houders van kinderopvangorganisaties vertegenwoordigd. Als vertegenwoordiger van de werkgevers in de sector is onze voorzitter Sharon Gesthuizen gevraagd deel te nemen aan de commissie. Een andere bekende naam voor de kinderopvangsector is Gjalt Jellesma van BOinK, hij vertegenwoordigd het ouderperspectief. De overige leden zijn mr. Jacqueline Biesheuvel (voormalig griffier Tweede Kamer), dr. Jelle van Buuren (universitair docent aan de Universiteit Leiden), dr André Krom (onderzoeker bij het Rathenau Instituut), dr. Helma Ruijs (Helma Ruijs (arts infectieziektenbestrijding, GDD Gelderland-Zuid/ RIVM) en Mr. Dr. Brigit Toebes (Hoogleraar, Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief).

Advies op 1 mei klaar

Zij moeten uiterlijk 1 mei 2019 met een advies komen voor de kinderopvangsector. De commissie moet onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang.

Deel dit nieuwsbericht