Op 4 april sprak de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich uit over de status van het Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. In deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden diverse wettelijke voorschriften uit de wet IKK (Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang) en de ingediende moties uitgewerkt.

 

De BMK kan zich niet vinden in de wijze waarop de motie Yücel/Ulenbelt in deze regeling wordt uitgewerkt. In de motie wordt de regering verzocht om het vierogenprincipe op te nemen als een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan. Bij de uitwerking van de motie is er voor gekozen om het vierogenprincipe niet alleen wettelijk te verankeren voor de opvang van nul tot vierjarige kinderen. In het besluit wordt dit principe ook doorgevoerd in de buitenschoolse opvang (BSO). Dit is anders dan de indieners voor ogen hadden!

 

Het invoeren van het vierogenprincipe in de BSO heeft grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen. Hogere prijzen -en daarmee beperktere toegankelijkheid- en/of verschraling van het aanbod van de activiteiten zijn het directe gevolg van deze maatregel.

 

De BMK, BOinK, Sociaal Werk Nederland, de BK en de FNV zorg & Welzijn vinden dit een zeer slechte zaak en hebben daarom gezamenlijk een brief (zie bijlage) opgesteld waarin ze Kamerleden oproepen om de AMvB op dit punt aan te passen.

Brief Kamercommissie SZW ivm AMvB IKK – 030417

 

Deel dit nieuwsbericht