In het kersverse coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is kinderopvang prominent opgenomen. In het hoofdlijnenakkoord schrijft het nieuwe kabinet: ‘stelselherziening kinderopvang; bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen, wordt doorgezet.’ En ‘Voorschoolse opvang en vroegschoolse educatie kan belangrijk zijn.’ De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) mist een evenwichtige visie van het nieuwe kabinet op de veelomvattende rol van kinderopvang.

Brede toegankelijkheid ontbreekt
De BMK vindt het jammer dat in het coalitieakkoord niets staat over de brede toegankelijkheid van kinderopvang. Het samen laten opgroeien van kinderen vanaf jonge leeftijd vergroot de kansengelijkheid voor kinderen; uit onderzoek blijkt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Geert de Wit, waarnemend voorzitter BMK: “Daarom zouden ook kinderen van niet-werkende ouders toegang moeten hebben tot goede kinderopvang. Het ontbreken van een standpunt op deze brede toegankelijkheid in het hooflijnenakkoord zien wij als een kans om hierover in gesprek te gaan met de nieuwe coalitie.”

Lage inkomens getroffen
De BMK betreurt het dat de lage inkomens erop achteruitgaan omdat het nieuwe kabinet 254 miljoen gaat bezuinigen op het maximum uurtarief voor kinderopvang door deze niet te indexeren. De Wit: “Dat is slecht nieuws voor de minstverdienende ouders. Het niet indexeren van het uurtarief waarover ouders toeslag kunnen krijgen betekent dat de netto kosten juist voor de lage inkomens relatief sterk stijgen. Voor de laagste inkomens drukken de extra lasten van een paar tientjes per maand zwaarder op het maandbudget, dan bij de hogere inkomens. Vanuit koopkracht en toegankelijkheid geredeneerd vinden we de gemaakte keuzes onevenwichtig.”

Instellingsfinanciering is goede zaak
De BMK is een groot voorstander van instellingsfinanciering waarbij de financieringsstroom via de kinderopvangorganisatie loopt en niet meer via Toeslagen naar de ouders. Hierdoor lopen ouders veel minder risico en worden hoge terugvorderingen, zoals we die kennen uit het Toeslagenaffaire, voorkomen.

Betaalbaarheid
De Wit: “Wij zijn blij dat de 2,7 miljard die het vorige kabinet reserveerde voor bijna gratis kinderopvang, behouden blijft voor het betaalbaar maken van kinderopvang. Het op termijn toewerken naar bijna gratis kinderopvang is een stap in de goede richting. Maar dit pakt voornamelijk positief uit voor de hogere inkomens zolang de brede toegankelijkheid van kinderopvang niet geregeld is. Wij vinden dat kinderopvang juist voor de midden- en lagere inkomens betaalbaar moet zijn. Ongeacht of ouders werken of niet.“

Lees hier het Hoofdlijnenakkoord

Deel dit nieuwsbericht