BMK blijft groeien!

Op 29 november vond de laatste ALV van 2018 plaats voor onze leden. 2018 is een jaar geweest waarin de vereniging opnieuw is gegroeid. Ook deze ALV konden we het lidmaatschap melden van een aantal nieuwe organisaties. Vervolgens nemen we de aanwezige bestuurders mee in een ‘heads up’ ten aanzien van de actualiteit rond samenwerking onderwijs en kinderopvang en rond de Stint, en deelt een van onze bestuurders haar visie ten aanzien van toezicht en handhaving. Ook de jaarplannen voor 2019 en de begroting 2019 bespreken we met onze leden en ontvangen hiervoor hun goedkeuring.

Monitor Pedagogische Praktijk in beeld

Na de pauze nemen Josette Hoex (NJi), Simon Hay (pedagoog Kinderdam) en Erik Jan de Wilde (NJi) ons mee in de pilot en de plannen voor de Monitor Pedagogische Praktijk in beeld. Een heel interessant instrument om de pedagogische praktijk op de groep te monitoren en er over in gesprek te gaan met medewerkers en ouders!

Welkom aan boord Tineke Onink en Robert Sänger

We sluiten de middag af met het afscheid van twee enorm gewaardeerde bestuursleden van het eerste uur, Karen Strengers en Ruth de Waal, die plaatsen maken voor twee kersverse bestuursleden die verkozen worden. De uitkomst van de schriftelijke stemming is unaniem. We heten Tineke Onink (Rijswijkse Kinderopvang) en Robert Sänger (Sinne kinderopvang) welkom in het BMK-bestuur!


(We nemen afscheid van Karen Strengers en Ruth de Waal)

Deel dit nieuwsbericht