De BMK voert graag inhoudelijke discussies over onderwerpen die leven onder onze leden en die van belang zijn voor de vereniging. De doorgaande ontwikkellijn is zo’n onderwerp waar we graag de dialoog over aangaan.

 

Op 18 april organiseren we een themadiscussie over dit onderwerp waar we je van harte voor uitnodigen!

 

Met deze themadiscussie ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’ willen we het beste uit beide werelden combineren. Dus we kijken zowel naar de kennis en ervaring binnen het onderwijs op dit vlak, als naar de expertise en praktijkervaring hierover binnen de kinderopvang. Hoe verhouden wij ons tot het onderwijs? En hoe creëren we kindvoorzieningen waarin het beste uit onderwijs en kinderopvang samen komt?

 

Immers, we investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen om achterstanden te voorkomen. Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het spelenderwijs ontwikkelen van jonge kinderen, het belang van doorgaande ontwikkellijnen van 0-6 jaar wordt breed erkend en gemeenten werken aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur.

 

Maar wat zijn nu echt de kansen en mogelijkheden die de doorgaande ontwikkellijn biedt? Hoe zit het met de beperkingen? En waar liggen risico’s? Dat is waar we tijdens de discussie invulling aan gaan geven. We hopen op jouw inbreng!

 

Doelgroep
Bij deze discussie betrekken we naast onze leden, ook graag andere kinderopvangorganisaties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we deze discussie niet alleen met bestuurders voeren maar zeker ook met stafmedewerkers. Tenslotte nodigen we voor deze middag vak-experts en geïnteresseerden uit, niet alleen uit de kinderopvang maar juist ook uit het onderwijs en de zorg. We anticiperen op een dialoog met verfrissende standpunten en een breed scala aan invalshoeken.

 

Programma
De themadiscussie biedt een lezing en een (panel)discussie over ontwikkelen en onderwijs in de kinderopvang.

 

De middag start met een lezing door Prof. Dr. Robert-Jan Simons, waarin hij zijn vakgebied overschrijdende visie op leren deelt. Dhr. Simons is emeritus hoogleraar en werkt nu als zelfstandig professional vanuit zijn bureau ‘Visie op leren’.

 

Aansluitend volgt een paneldiscussie met de aanwezigen. Het panel wordt gevormd door:

 

  • Prof. Dr. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en zelfstandig professional werkend vanuit bureau ‘Visie op leren’.
  • Prof. Dr. Janneke Plantenga, hoogleraar Universiteit van Utrecht, leerstoel van de Economie van de Welvaartstaat.
  • Job van Velsen, directeur Etu-consult, adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten.
  • Drs. Aleid Truijens, auteur en publiciste, redacteur en columniste voor de Volkskrant.

 

Tijd en locatie: 18 april 16.00 – 19.30 uur, in Utrecht
De exacte locatie in Utrecht volgt nog en mailen we je na inschrijving.
Het programma wordt afgesloten met een maaltijd/broodje. Deelname is kosteloos.

 

De BMK wil in dialoog met leden, aspirant-leden, geïnteresseerden en experts, deze discussie voeren. Introducés zijn welkom. We nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst!

 

Inschrijven
Laat je weten of je komt? Schrijf je in via info@www.maatschappelijkekinderopvang.nl
Vermeld je naam, organisatie en telefoonnummer.

 

Deel dit nieuwsbericht