Onze vijfde themadiscussie organiseerden we voor de eerste keer samen met de PO-raad en werd een groot succes. In een bomvolle zaal stroomden bestuurders uit kinderopvang en onderwijs samen. Ook onderzoeksbureaus, gemeenten, ministeries en branchepartijen waren vertegenwoordigd in de zaal. Centraal in deze discussie staan ‘gezamenlijke uitdagingen & innovatieve oplossingen’. We willen hiermee een antwoord geven op de problemen en uitdagingen uit de praktijk van kinderopvang en onderwijs die we kunnen oplossen door samenwerking. Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) en Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) begeleidden de middag in hartje Den Haag.

Onze keynote speaker uit Denemarken, Stina Vrang Elias, gaf een uiteenzetting hoe kinderopvang en early childhood education zijn georganiseerd in Denemarken. En al vlot bleek dat ook Denemarken kampt met weerbarstige problemen die voortkomen uit het feit dat twee verschillende ministeries de scepter zwaaien en dat uitwisseling tussen beide sectoren daarom niet altijd makkelijk is. En hoewel het percentage jonge kinderen dat naar de kinderopvang gaat weliswaar erg hoog is, laat de pedagogische kwaliteit te wensen over in Denemarken.

Helaas was Mariette Hamer (voorzitter SER) verhinderd als gevolg van het kersverse pensioenakkoord dat die ochtend gesloten was. Gelukkig was Jessica van Ruitenburg (bestuurder FNV) bereid om een toelichting te geven op het SER-rapport ‘Gelijk goed van start‘ waar Mariette op in zou gaan en op hetgeen de politiek al dan niet gerealiseerd heeft. Jessica maakte in 2016 onderdeel uit van de commissie die het SER-advies samenstelde.

Hierna introduceerde Rinda den Besten de panelleden in drie rondes en gingen de discussies van start over de stellingen die we de panelleden voorlegden.

Ronde 1
Stelling: “Nederland laat kansen tot innovatie, waarin perspectief en belang van het kind voorop staan, liggen.”
Panelleden:  Rens Raemakers (Tweede Kamerlid D66, woordvoerder kinderopvang) was helaas verhinderd. Marjolein Moorman (Wethouder Onderwijs, Amsterdam, PvdA), Ton Leeggangers (directeur-bestuurder WijzijnJONG) en Tjerk Deuzeman (directeur-bestuurder Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang & Onderwijs, Gelderse Vallei)

Ronde 2
Stelling: “Een volledig geïntegreerd IKC geeft het vak pedagogische medewerker en leerkracht gewicht en medewerkers betere toekomstperspectieven.”
Panelleden: Rudmer Heerema (Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder onderwijs), IJsbrand Jepma (Onderzoeker Sardes), Ad Vos (directeur-bestuurder PIT Kinderopvang & Onderwijs), Wilma Drenth (directeur-bestuurder Noordkwartier)

Ronde 3
Stelling: “Zolang ouders de vrijheid hebben om zelf te kiezen, lost een basisvoorziening[1] segregatie niet op.”
Panelleden: Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid GroenLinks, woordvoerder kinderopvang en onderwijs) was helaas verhinderd, Pauline Slot (Universitair docent educatie en pedagogiek aan Universiteit Utrecht),  Enno van der Werff (directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Stad Groningen) en Paul Moltmaker (directeur-bestuurder Plateau Integrale Kindcentra Assen).

[1] Met basisvoorziening wordt een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen bedoeld met een aanbod van 16 uur per week voor álle kinderen van 0 tot 4 jaar. Zie o.a. het SER rapport ‘Gelijk goed van start’.

Het was boeiend om de bestuurders uit zowel kinderopvang als onderwijs te horen discussiëren over zaken die beide sectoren aangaan. Als snel voelden ook de deelnemers in de zaal zich geroepen hun mening te geven wat een geanimeerde en betrokken discussie opleverde tussen panelleden en de 200 deelnemers in de zaal. We sloten af met een gezellige borrel na een heel succesvolle middag waarin kinderopvang en onderwijs daadwerkelijk samen optrokken en mogelijkheden om uitdagingen gezamenlijk te lijf te gaan zij aan zij bespraken.

Een samenvatting van de middag en een mooie fotoreportage publiceren we binnenkort. Dus hou onze website in de gaten!

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht