Bent je houder van een kinderdagverblijf (peuterspeelzaal) of een locatie voor buitenschoolse opvang? Dan moet je zorgen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.

Bouweisen voor kindercentra

In het Bouwbesluit 2012 en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen staan bouweisen voor kindercentra. De eisen verschillen per gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar je kinderopvang gevestigd is.

Deel dit nieuwsbericht