Brief SZW, VNG en GGD GHOR aan gemeenten en GGG-regio’s met gezamenlijke richtlijn toezicht en handhaving

Vandaag, maandag 22 juli, ontvingen we van SZW, VNG en GGD GHOR, een brief die gestuurd is aan gemeenten en GGD-regio’s, met een gezamenlijke richtlijn t.a.v. het toezicht en handhaving op IKK eisen vaste gezichten criterium (VGC) en de 3-uursregeling. Beiden zouden meer in de ‘geest van de wet’ moeten zijn en met het ‘belang van kind voorop’.

De VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW hebben hiermee overeenstemming bereikt over de ruimte die een toezichthouder heeft bij het toezicht op twee belangrijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. De drie organisaties dragen uit dat bij het toezicht op deze eisen het belang van de kinderen en de inspanning van de kinderopvangorganisatie centraal staan. Dit betekent dat de toezichthouder de ruimte heeft om tot een professioneel oordeel te komen of er sprake is van een overtreding die gerapporteerd moet worden.

In de gezamenlijke brief geven VNG, GGD GHOR Nederland en het ministerie van SZW richting en houvast bij het toezicht op en handhaving van deze twee kwaliteitseisen. De partijen adviseren gemeenten en GGD’en om hun werkwijze aan deze lijn aan te passen en hiernaar te gaan handelen. Partijen geven aan ervan overtuigd te zijn dat het de kwaliteit van de kinderopvang en de kinderen zelf ten goede komt als de toezichthouder ruimte heeft om een afweging te maken om wel of geen overtreding te rapporteren.

BMK is blij met dit advies omdat het in de kern gaat over de dialoog tussen de toezichthouder en kinderopvangorganisaties waarbij het belang van het kind centraal staat. Hierdoor is de pedagogische kwaliteit gewaarborgd.

De GGD regio’s en toezichthouders zijn door middel van deze brief inmiddels geïnformeerd. De brief is ook op en is ook op www.veranderingenkinderopvang.nl geplaatst.

Deel dit nieuwsbericht