Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. In de komende jaren volgt er nog een aantal aanvullende maatregelen. Zo geldt vanaf 1 januari 2019 de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. De kwalificatie-eisen voor deze functie zijn verder uitgewerkt in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker in? En hoe kunt u invulling geven aan deze functie?

In de Brochure pedagogisch beleidsmedewerker lees je daar meer over.

Deel dit nieuwsbericht