Bso blijft dicht
Op 8 maart maakte premier Rutte namens het kabinet bekend dat na 15 maart de Bso gesloten blijft. De besmettingsgraad is te hoog. Het kabinet heeft aangegeven op 23 maart bij de volgende persconferentie opnieuw een uitspraak te doen over het mogelijk opengaan van de Bso.

We hebben gepleit in de besluitvorming oog te hebben voor de mentale gezondheid van kinderen, omdat het Generiek Kader angst en zorgen in de hand werkt bij kinderen. We schreven hierover een brief aan Minister Koolmees.

Gezien de hoge besmettingsgraad dienen we ons te houden aan de voorschriften in het Generiek Kader voor de Bso en is er geen ruimte voor versoepelingen. Dit Generiek Kader is voor de Bso vrijwel onuitvoerbaar. Daarom blijft de Bso dicht. We zijn aan het inventariseren wat er wel mogelijk is voor de Bso. Heb je ideeën hoe dit in de huidige situatie vorm te geven, denk aan buitenactiviteiten op de Bso’s of aan Bso’s waar de groepen gelijk zijn aan die op de scholen, laat het ons weten vóór a.s. vrijdag 9 uur: mail info@bmko.nl

 

Sluiting door Quarantaine
Als een locatie kortstondig moet sluiten vanwege corona, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen. De kinderopvangorganisatie blijft op de normale manier door factureren en de kinderopvangtoeslag voor ouders loopt dan ook door.

·       Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit recht op kinderopvangtoeslag vervalt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen.

·       In een tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage wordt bij deze kortstondige sluitingen niet voorzien. De tegemoetkoming geldt wel voor de perioden waarin de gehele kinderopvang in Nederland gesloten was (16 maart 2020 t/m 7 juni 2020 en 16 december 2020 t/m 7 februari 2021, waarbij deze sluiting voor de BSO tot op heden nog doorloopt en daarmee ook de tegemoetkoming voor BSO langer door zal lopen). Hiermee werd de continuïteit van de kinderopvangsector als geheel gewaarborgd en was de kinderopvang in staat noodopvang te verzorgen waar dat nodig was.

Zie ook informatie van de Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht