De minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de BSO Bus door middel van een beschikking d.d. 28 oktober 2020 toegelaten tot de openbare weg. We zijn blij dat het besluit nu definitief is en zien daarmee de intensieve inzet van BK, BMK en BOinK om een veilig vervoermiddel – dat zo belangrijk is voor de branche – de weg op te krijgen beloond worden.

De minister had in het Notaoverleg van 12 oktober jl. al aangekondigd dat zij voornemens was de BSO Bus toe te laten als Bijzondere Bromfiets op de openbare weg. Per 28 oktober jl. is dit besluit dus officieel.

Met de toelating van de BSO Bus zal het convenant dat in de zomer van 2019 is afgesproken tussen de branchepartijen en het ministerie ook van kracht worden. Dat betekent voor organisaties dat zij maximaal gebruik maken van veilige routes, bestuurders van de BSO Bus minimaal 18 jaar zijn en bestuurders van de BSO Bus aantoonbaar een gerichte rijvaardigheidstraining met goed gevolg hebben afgerond.

Branchepartijen BK, BMK en BOinK zijn stellen een onafhankelijke commissie in voor het toezicht op het goed gebruiken van het convenant. Deze onafhankelijke commissie toetst de uitvoering in de praktijk en doet dat formeel in opdracht van de drie partijen. De onafhankelijke voorzitter is Mirjam Salet, oud-burgemeester van Spijkenisse en Gouda. Verder bestaat de commissie uit Jaap van Barneveld, voormalig hoofinspecteur bij de verkeersdienst van de Landelijke Eenheid (Nationale Politie) en Cor Schuurman, voormalig directeur-bestuurder van TintelTuin. Zij toetsen en begeleiden formeel het onderzoek dat regelmatig plaatsvindt in de vorm van steekproeven.

De uitvoering van de steekproeven ligt bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Zij gaan een representatieve steekproef houden, afhankelijk dus van het aantal organisaties dat de BSO Bus gaat gebruiken. De toetsing zal betrekking hebben op de veilige routes, leeftijd van de BSO Bus-bestuurder en diens rijvaardigheid (de drie belangrijkste voorwaarden uit het convenant). Het voornemen is om de steekproef digitaal uit te voeren en houders van tevoren tijdig te informeren over hoe zij, op een gestandaardiseerde manier, kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de steekproef.

Download  het officiële besluit van de minister (publicatie Staatscourant)

Download het convenant van juli 2019.

Deel dit nieuwsbericht