Er is een nieuwe cao Kinderopvang met een looptijd van 2 jaar: de cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2019. De leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de BK,  FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie stemden afgelopen week in met het onderhandelingsresultaat.

Wat is er afgesproken in het akkoord?

De belangrijkste resultaten uit het cao-akkoord op een rij:

Salarisschalen en eenmalige uitkering

Per 1 juli 2018 worden de bedragen van de salarisschalen verhoogd met 2,25%. Per 1 januari 2019 met 3%. Daarnaast ontvangen medewerkers die in dienst zijn op 1 juli 2018, in die maand juli, een eenmalige uitkering van €185,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

Weerbaarheid en flexibiliteit

In de afgelopen cao-periode is onderzoek uitgevoerd onder medewerkers en werkgevers in de sector kinderopvang naar zowel de ervaren werkdruk als de gewenste mate van flexibiliteit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, hebben de cao-partijen afspraken gemaakt. Er wordt gewerkt aan de vermindering van de werkdruk door onder andere het opnemen van een regeling voor niet-groepsgebonden uren. En er komt een meer duidelijke regulering van de flexibele inzet van medewerkers.

 Hoe gaat het verder?

De komende werken werken we aan aanpassing van de cao-tekst. Als de tekst beschikbaar is vind je die bij de werkgevers- en werknemersorganisaties en op deze site.

Deel dit nieuwsbericht