Seminar Childcare International – Een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang, kansen en knelpunten (15 september)

Hoe kunnen we nadenken over de wijze waarop we de kinderopvang zo financieren en organiseren, dat het alle kinderen en gezinnen kansen biedt, zowel op de korte, de middellange en op de langere termijn? Wat kunnen we hierin leren van good-practices, uit Nederland en uit het buitenland? Hoe verhoudt de (bijna) volledige openbare financiering van de kinderopvang zich daar tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang? Wat is er in het licht hiervan te zeggen over de invloed van de ouderverlofregeling? En welke rol speelt de private ondernemer?

Doel van dit seminar
Informatie delen en samen met de sprekers, de deelnemers en CCI bestuurders verder nadenken over de vraag: ‘Wat is er nodig binnen de organisatie van de Nederlandse kinderopvang om alle kinderen en hun gezinnen in staat te stellen om van pedagogisch hoogwaardige kinderopvang gebruik te maken? Wat betekent dit voor de overheid, kinderopvangorganisaties, ouders, kinderen, medewerkers, opleidingen, beleidsmakers? Wat is nu misschien nog niet helemaal, maar op de middellange en/of langere termijn haalbaar?

Bestemd voor
Bestuurders, management, stafmedewerkers, pedagogen, ondernemings- en ouderraden kinderopvangorganisaties; beleidsmedewerkers gemeenten en landelijke overheid; politici, werkgevers en werknemersorganisaties en alle andere geïnteresseerden.

Sprekers
Tijdens het seminar buigen de volgende sprekers zich over bovenstaande vragen:

  1. Toelichting vanuit de wetenschap op stelselwijzigingen in de kinderopvang zowel de Nederlandse situatie als buitenlandse: Thomas van HuizenAssociate Professor aan de Utrechtse University School of Economics Universiteit van Utrecht.
  2. Nederlands praktijkvoorbeeld van gratis kinderopvang voor  alle kinderen: Rianne Vons (directeur bestuurder) en Babs van der Graaf (hoofd P&O) van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.
  3. In Noorwegen is sprake van een gemengd stelsel van publieke en private (profit en non-profit) kinderopvang. Heidi Ämot, Senior adviser van het Ministry of Education and Research, Department Schools and Kindergartens, zal een toelichting geven over de doelen en inrichting van het Noorse stelsel, de ervaringen en toekomst.

Praktische zaken
Datum: Vrijdagochtend 15 september 2023 10:00-12:30 uur incl. lunch
Locatie: Zalen van Zeven, De Tuinzaal, Bollenhofsestraat 138-A, Utrecht
Voertaal: Nederlands en Engels
Kosten: €149,- incl. btw

Meer lezen en inschrijven

 

Deel dit nieuwsbericht