Kinderopvang werkt! deed onderzoek en maakte een overzicht van succesvolle oplossingen in de kinderopvang voor de arbeidsmarktkrapte. Zo biedt twee derde van de kinderopvangorganisaties nieuwe en bestaande medewerkers grotere contracten. De verwachting is dat de helft van de medewerkers bereid is om meer uren te werken. Daarnaast ziet de helft van de organisaties  brood in combinatiebanen. De combinatie met onderwijs wordt het meest genoemd. Ook combinaties met bijvoorbeeld administratieve taken binnen de eigen organisatie zijn kansrijk. Interessante resultaten waaruit blijkt dat de kinderopvang een ondernemende en innovatieve sector is die naar oplossingen zoekt. En vindt!

Instroom uit mbo en zij-instroom
Daarnaast probeert de helft van de organisaties de instroom uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te vergroten. Vooral grote organisaties noemen het vergroten van de mogelijkheden voor zij-instromers als mogelijke oplossing. Kleine organisaties zetten deze actie nauwelijks in (4 procent).

Studenten, stagiaires en zzp’ers
Ook actiever zoeken en het verbeteren van het werving- en selectieproces, meer stagiaires of bbl’ers te vinden en te binden, geven kinderopvangorganisaties aan als mogelijke oplossing. Evenals het gebruikmaken van uitzendbureaus of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Meer maatregelen
Andere effectieve maatregelen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn verdere verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers, de beroepskracht-kindratio (BKR) bepalen op locatieniveau in plaats van op groepsniveau en formatief inzetten van de groepshulp naast pedagogisch medewerkers op de babygroepen of op de (grotere) buitenschoolse opvang (bso).

Ga naar de website van Kinderopvang werkt!

Download het onderzoek (Quickscan)

Deel dit nieuwsbericht