De informatie over de compensatie voor ouders met en zonder kinderopvangtoeslag, die wordt uitgevoerd door de SVB staat online. Hier vind je de volgende informatie:

  • Welke ouders hebben recht op een vergoeding?
  • Wat moeten ouders  doen om een vergoeding te ontvangen?
  • Verklaring kinderopvang: informatie die kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus aanleveren op verzoek van ouders – dit kan vanaf 5 mei
  • FAQ
  • Engelse vertaling van de compensatieregeling staan online.

De compensatie voor de kosten van kinderopvang gedurende de corona-sluiting wordt vermoedelijk eind mei uitbetaald aan de meeste ouders. De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. Er kan bezwaar worden gemaakt.

Ouders met KOT
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen op rond 21 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in de persoonlijke digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt eind mei uitbetaald aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Lees hier het bericht van de overheid voor deze groep ouders.

Ouders zonder KOT
Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie vanaf begin mei aanvragen. Zij kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling tijdelijke ‘Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang Zonder Overheidsvergoeding’ (TTKZO).  Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Hiervoor is echter nog wel een actie vanuit de kinderopvangorganisatie gewenst in de vorm van het invullen van een verklaring kinderopvang die de ouder (per kind/contract) moeten uploaden in het systeem van de SVB. Dat kan via de website van de SVB. De aanvraag kan worden gedaan voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking waarin staat of en hoeveel compensatie zij ontvangen. Hoe eerder ouders aanvragen, hoe eerder zij de beschikking e de compensatie ontvangen.

Gemeentelijke subsidie
Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijvoorbeeld via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente.

Hoe helpt kinderopvangorganisatie of gastouderopvang deze ouders?
Ouders die een Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) bij de SVB aanvragen hebben een ‘Verklaring Kinderopvang’ nodig. De komende periode vragen ouders bij de opvangorganisatie of het gastouderbureau om deze verklaring. Deze verklaring moet worden ingevuld en ondertekend door de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Dit kan digitaal. Voor ieder kind moet apart een ‘Verklaring Kinderopvang’ worden ingevuld. Is er voor 1 kind meer dan 1 contract? Dan moet voor dat kind per contract apart een verklaring worden ingevuld.

We begrijpen dat dit een extra administratieve last is voor de kinderopvangorganisatie en/of het gastouderbureau, echter wij verzoeken je om de ouders die dit aangaat (en al lang wachten op de compensatie) zo snel als mogelijk van dienst te zijn.

De verklaring is, met uitleg, te downloaden op de website van de SVB

Overzicht van de sluitingsperiode

  • Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Informatie op Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht