Net als tijdens de vorige lockdown doen wij, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK,  het dringende beroep op alle kinderopvangorganisaties om aan ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven KOT te vergoeden. Dit geldt ook voor de gastouderbureaus (samen met gastouders).

Het basisuitgangspunt is en blijft dan ook dat ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang, door de kinderopvang gecompenseerd worden voor het boven KOT deel.

Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen de boven-KOT compensatie alleen uit te keren voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de opvang.
Met andere woorden; de boven-KOT compensatie wordt alleen betaald over de contracturen waar de ouder géén gebruik van heeft gemaakt.

Een klein deel van de ouders maakt meer gebruik van de noodopvang dan de uren waarvoor ze een contract hebben. Ons advies blijft staan om deze opvang “om niet” te verstrekken daar waar dit binnen de bestaande personeelsbezetting/beschikbare uren gastouderopvang, kan worden opgelost.

Alle ouders ontvangen net als na afloop van de vorige lockdown hun eigen bijdrage tot de fiscale maximum uurprijs over hun contracturen terug via de SVB (De Sociale Verzekeringsbank).

Deel dit nieuwsbericht