Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat in januari 2021 duidelijk wordt hoe ouders die nog geen tegemoetkoming hebben ontvangen voor de sluiting van de kinderopvang tijdens de 1e lockdown worden gecompenseerd. Het betreft o.a. ouders met een hoog inkomen en expats. Deze ouders hebben de kosten voor de kinderopvang tijdens de eerste sluiting volledig zelf gedragen. Het ligt voor de hand dat de regeling ook geldt voor de 2e lockdown.

Het SVB voert de regeling uit. Ouders moeten de compensatie zelf aanvragen. In januari 2021 wordt meer bekend over het moment waarop een aanvraag bij de SVB kan worden ingediend en wanneer de tegemoetkoming wordt uitbetaald.

Download hier het volledige bericht van SZW. (pagina 2)

Deel dit nieuwsbericht