Kinderopvangorganisaties voelen veel urgentie bij het werven van nieuwe medewerkers. De reguliere controles op de juistheid en echtheid van documenten kan daardoor onderbelicht raken. Een juiste beroepskwalificatie is wel van groot belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. Een diploma toont dit aan en dit formele document moet daarom goed gecontroleerd worden.

Jij bent als houder verantwoordelijk dat jouw medewerkers gekwalificeerd zijn en over het juiste diploma beschikken. Zorg daarom dat je de beroepskwalificaties goed controleert voordat je iemand als beroepskracht inzet op je kindercentrum. Ook als een invalkracht wordt ingeleend via een uitzendbureau of bemiddelingsorganisatie blijf jij als houder verantwoordelijk. Maak daarom controleerbare afspraken met het uitzendbureau of de bemiddelingsorganisatie over de wijze waarop een diploma wordt gecontroleerd.

De brancheorganisaties BMK, BK, BVOK, Nysa hebben – in afstemming met GGD GHOR Nederland en de VNG – de stappen voor een goede controle op een rij gezet.  Hiermee kan jij als houder snel controleren of een medewerker over een geldig diploma beschikt.

Volg deze stappen:

  1. Vanaf 2007 staat in Mijn diploma’s de diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download gratis uittreksels van uw diploma’s. Of controleer op een snelle, maar grondige manier diploma’s van sollicitanten of aankomende studenten. Check daarom bij diploma’s na 2007 altijd Mijn diploma’s.
    Vraag om het originele PDF-bestand, en controleer deze op de echtheidskenmerken. Voor diploma’s van voor 2007 handelt u conform punt 2. Heb je een uittreksel gekregen dat niet voldoet aan de voorwaarden? Accepteer dit uittreksel niet en neem contact op met DUO. Indien er sprake is van fraude doet DUO altijd aangifte.
  2. Staat de opleiding niet in Mijn diploma’s ? Vraag dan het originele diploma op om daar zelf een kopie van te maken voor in het personeelsdossier. Ga niet akkoord met een kopie of foto. Controleer het document op echtheidskenmerken en afwijkingen van vergelijkbare diploma’s. Zorg dat duidelijk is wie dit in of namens uw organisatie doet. Heb je twijfels? Neem contact op met het opleidingsinstituut of vraag om een verklaring afgelegd examen (VAE) van DUO.
  3. Is het originele diploma kwijt en staat het diploma niet in het diplomaregister? Dan is alleen een verklaring afgelegd examen (VAE) van DUO een geldig vervangend document. DUO kan deze afgeven voor vrijwel alle diploma’s vanaf 1986. Als geen verklaring afgelegd examen van DUO beschikbaar is voor de gevolgde opleiding, neem dan contact op met het FCB voor overleg over de mogelijkheden.
  4. Heb je in de afgelopen jaren niet bij iedereen het diploma (volledig) gecontroleerd? Doe dit dan niet alleen bij nieuw personeel, maar alsnog bij huidige medewerkers.

Vermoed je fraude? Of heb je andere vragen?
Neem contact op met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78 of diplomadiensten@duo.nl.

 

BMK, BK, BVOK, NYSA, VNG, GGD GHOR en FNV

Deel dit nieuwsbericht