Bijna 1/3e van de ouders die voor hun kinderen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag krijgen compensatie omdat ze te veel geld hebben betaald voor de kinderopvang. Het gaat om ouders die tijdens de 1e en/of 2e lockdown in 2020/2021 de kinderopvang niet hebben gebruikt, maar hier wel voor doorbetaald hebben.

Wat er aan vooraf ging

Bij de uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 mochten alleen ouders die werkten in kwatsbare beroepen hun kinderen naar de noodopvang brengen die de kinderopvangsector op verzoek van de minister aanbood. Niet alle kinderen konden in die periode gebruikmaken van de kinderopvang. Ook in de tweede lockdown en sluiting van de reguliere kinderopvang afgelopen winter was dat zo. Ook toen zijn alleen kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met essentiële beroepen opgevangen.

Het probleem van de peildatum

De compensatieregeling, waar de BMK samen met branchepartijen BK en BOink in het voorjaar van 2020 hard aan heeft gewerkt, was gebaseerd op het gegeven dat de overige ouders gewoon hun eigen bijdrage beleven betalen. Dit was nodig omdat die bijdrage de kinderopvang grotendeels financiert. Met het Ministerie werd afgesproken dat de ouders hiervoor compensatie zouden krijgen. Deze ging uit van twee vaste peildata waarna het geld aan de ouders werd overgemaakt. Echter, een aanzienlijk deel van de ouders kreeg door die vaste peildatum te weinig of in sommige gevallen teveel geld van de Belastingdienst terug.

Staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer de uitvoering van de compensatieregeling gedeeld. In de brief staat dat alle ouders gecompenseerd worden, ook als deze ouders geld teveel hadden ontvangen van de compensatieregeling. Het gaat in het merendeel van de gevallen om kleine bedragen. Wanneer de overheid het geld overmaakt, is nog niet bekend. Het bedrag dat ouders moeten terugbetalen aan de Belastingdienst zal worden kwijtgescholden.

Reactie BMK

De BMK is blij met deze oplossing en de actieve houding vanuit het Ministerie en de Belastingdienst waarmee zij werken aan het vertrouwen van ouders na de toeslagenaffaire. Het toont echter ook aan hoe foutgevoelig het toeslagensysteem in de kinderopvang is.

Lees hier de brief van de Staatsecretaris

Deel dit nieuwsbericht