Kinderopvang werkt! voert twee keer per jaar een arbeidsmarktpeiling uit. De peiling brengt de arbeidsmarktontwikkeling in kinderopvang in kaart. Aan de arbeidsmarktpeiling in mei 2024 deden in totaal 537 organisaties mee. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten die naar voren kwamen. 

Hoewel het tekort aan pedagogisch medewerkers nog steeds groot is, lijkt de positieve trend van afnemende personeelstekorten zich door te zetten, vooral bij kleinere en middelgrote organisaties. In de dagopvang daalde het aandeel van 50 procent naar 30 procent, in de bso van 73 procent naar 44 procent, en in de peuteropvang van 38 procent naar 20 procent. Wel vond de uitvraag dit keer op een andere manier plaats, waardoor de resultaten niet helemaal te vergelijken zijn met de vorige peiling.

Tekort aan pedagogisch medewerkers
Vergeleken met de vorige meting in november 2023 is in alle opvangvormen het aandeel organisaties met een tekort nu fors kleiner. In de dagopvang nam dit aandeel af van 50 procent naar 30 procent, in de bso van 73 procent naar 44 procent, en in de peuteropvang van 38 procent naar 20 procent. In totaal stroomden binnen deze 455 organisaties 4.090 nieuwe medewerkers in, wat neerkomt op een instroompercentage van 12 procent. Ongeveer 13 procent van de nieuwe medewerkers kwam binnen via zij-instroom.

Verwachtingen komende zes maanden
Voor de komende zes maanden verwacht een kleiner aandeel organisaties een personeelstekort in de bso, dagopvang en peuteropvang. In de bso is dit 41 procent (tegen 66% in november 2023). Voor de dagopvang is dit 30 procent (tegen 50 procent in november 2023). Voor de peuteropvang is dit 21 procent (tegen 45 procent in november 2023).

Oorzaken van het personeelstekort
Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: te weinig aanbod van geschikte kandidaten (78 procent), ziekteverzuim van medewerkers (50 procent), en als organisatie (willen) groeien (36 procent).

Wachtlijsten
In de dagopvang en bso hebben veel organisaties te maken met wachtlijsten, maar de percentages zijn gedaald ten opzichte van november 2023. In de dagopvang heeft 76 procent van de organisaties een wachtlijst (tegen 88 procent in november), en in de bso is dit 66 procent (tegen 88 procent in november). In de peuteropvang is het aandeel organisaties met een wachtlijst afgenomen naar 45 procent (tegen 61 procent in november). Organisaties hebben het vaakst een wachtlijst op dinsdag (96 procent) en donderdag (95 procent), en in iets mindere mate op maandag (86 procent).

Mogelijke oplossingen voor het tekort
We vroegen de deelnemende kinderopvangorganisaties hoe zij omgaan met het personeelstekort. Hieronder vind je de resultaten.

Om medewerkers te behouden

  • Een prettige werksfeer creëren (92 procent, tegen 88 procent in november).
  • Meer persoonlijke aandacht voor medewerkers (82 procent, tegen 79 procent in november).
  • Waardering voor de medewerkers (82 procent, tegen 73 procent in november).

Om het tekort op te lossen

  • Pedagogisch medewerkers voor elkaar laten invallen of bijspringen (78 procent, tegen 82 procent in november).
  • Inzetten van gekwalificeerde medewerkers uit leiding of staf (60 procent, tegen 47 procent in november).
  • Medewerkers meer uren laten werken dan op contract (48 procent, tegen 69 procent in novembe

 

Andere opzet arbeidsmarktpeiling

Bij de recente arbeidsmarktpeiling gebruikten we een nieuwe benadering , wat resulteerde in een veel hogere en representatievere respons van  grote, middelgrote en kleine organisaties. Dit leidde  tot andere uitkomsten, vooral doordat nu meer kleine organisaties deelnamen. Hierdoor toont de peiling een ander beeld van het personeelstekort: aanzienlijk minder organisaties melden een tekort in vergelijking met november en juni 2023. Dit geldt voor dagopvang, bso en peuteropvang. Vergelijkingen tussen peilingen worden betrouwbaarder vanaf de volgende meting.

Voor de komende zes maanden wordt bij alle opvangvormen een verdere afname van het tekort verwacht, waarschijnlijk grotendeels toe te schrijven aan de andere samenstelling van de respons.

Download Quickscan Arbeidsmarktontwikkelingen kinderopvang mei 2024

Bron: Kinderopvang-werkt!

Deel dit nieuwsbericht