In de samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Voor de sector kinderopvang geldt dat zeker ook. Als relevante partner bij kindontwikkeling is het juist deze sector die een goed voorbeeld moet geven en kinderen al vroeg het belang van duurzaamheid kan bijbrengen. Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid is in samenwerking tussen de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang de Groene Agenda Kinderopvang ontwikkeld.

Het is een dynamische agenda die je inzicht geeft in de diverse stappen die je kunt zetten. Het helpt je praktisch op weg. Per stap wordt er op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden bij het maken van keuzes en de uitvoering daarvan. In deze agenda word je stapsgewijs meegenomen in de verduurzamingsopgave binnen jouw organisatie.

Startpakket & Handreikingen

De Groene Agenda bevat kennisitems, tools, praktijkervaringen, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden. Zo is er onder andere een startpakket met processtappen en een checklist om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing. Een handreiking rondom het verduurzamen in huursituaties en ook een cursus Aan de slag met Duurzaamheid. Je kunt alle agendapunten in volgorde aflopen of specifiek kiezen voor de agendapunten die passen bij de ambities van jouw organisatie.

De Groene Agenda bevat de volgende agendapunten:

  1. Inzicht en inventarisatie
  2. Gedrag en bewustwording
  3. Energiebesparing
  4. Binnenklimaat
  5. Huisvesting
  6. Buitenspelen en biodiversiteit
  7. Duurzame inkoop en mobiliteit
  8. Financieren van de maatregelen

Op de website vind je een korte toelichting op elk agendapunt en meer informatie over het programma. Hier kun je de Groene Agenda Kinderopvang ook opvragen.

Zo werken we samen aan een duurzame sector!

Naar de Groene Agenda Kinderopvang

De Groene Agenda Kinderopvang is ontwikkeld door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met de  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht