Lees dit artikel in KinderopvangTotaal

Op maandag 8 februari mochten alle kinderen van 0 tot 4 jaar weer naar de kinderopvang. Vrijwel in het hele land gingen alle locaties weer open na 8 weken noodopvang te hebben geboden. Dat betekende heel veel blije kinderen en blije ouders! De bso’s blijven, zoals tijdens de gehele lockdown, open voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Hoe verliep de opening op deze winterse dag? Een mooi moment om een aantal kinderopvangorganisaties te vragen naar hun ervaring.

De opening vond plaats ondanks de vele extra voorzorgsmaatregelen die last minute doorgevoerd moesten worden. Yvonne Bood (Marketing communicatie adviseur bij Vlietkinderen): “Toen zondag aan het eind van de dag de signalen kwamen dat een aantal scholen vanwege het winterweer gingen sluiten, zijn we nog met het crisisteam bij elkaar geweest, na overleg met de managers van de locatie. Het besluit was unaniem: wat de scholen ook doen, wij zijn open!”

Winterse taferelen
Het winterse weer vormde een extra uitdaging, vaak omdat het openbaar vervoer was uitgevallen. Soms werden taxi’s ingezet om medewerkers op te halen om hen toch te kunnen laten werken. En voor veel schoolgaande kinderen betekende de sneeuw; ijsvrij! Yvonne Bood: “De opening is goed verlopen, toch was het wel aanpoten om het allemaal goed geregeld te krijgen. Door de vrij plotselinge sluiting van scholen was het wel lastig voor Pedagogisch Medewerkers om op tijd te kunnen starten, omdat zij hun eigen kinderen ergens moesten onderbrengen als ze thuis geen thuiswerkende partner hadden”.

Veel organisaties geven aan dat het lastig werken is op de bso’s  omdat door aangescherpte voorzorgsmaatregelen sinds 8 februari, locaties zo min mogelijk samengevoegd worden om zo bij een positieve coronatest sluiting van groepen te beperken. Dat betekende dat de bso’s weer allemaal apart open gingen maar dus met minder kinderen.

Profijt van ervaringen eerste lockdown
Kinderopvangorganisaties geven aan dat het soms lastig werken was vanwege de informatiestroom vanuit de overheid die soms op het laatste moment kwam. Regiomanager Margo Gankema (Kinderopvang 2Samen): “Zo hadden we onze eigen coronaprotocollen al geüpdatet, voordat de informatie vanuit de overheid beschikbaar was. We zijn op voorhand al begonnen met het opstellen van informatie voor ouders, zodat we deze zo snel mogelijk konden sturen.” Vrijwel alle kinderopvangorganisaties geven aan dat ze bij deze opening profijt hadden van hetgeen ze geleerd hadden tijdens de eerste lockdown en opening begin mei vorig jaar.

Samenwerking met scholen
Doordat veel Pedagogisch Medewerkers tijdens de noodopvang aan de scholen ondersteuning hebben geboden, is het lijntje gelegd en dat leidde vaak tot een goede afstemming. Toch blijft de samenwerking een aandachtspunt, geven alle drie de organisaties aan. Margo Gankema: “We merken dat scholen allemaal iets anders doen. Bijvoorbeeld door vanwege het weer niet open te gaan, halve dagen open te gaan, andere tijden te hanteren, de tussenschoolse opvang voor twee uur te openen, in plaats van een uur. Vaak worden onze locaties daar pas van op de hoogte gebracht als het al is gebeurd en ouders al zijn geïnformeerd.”

Contact tijdens de lockdown
Zonder uitzondering waren alle kinderen heel blij de Pedagogisch Medewerkers weer te zien te zien. Judith van Veen (Adviseur communicatie bij Stichting Rijswijkse Kinderopvang): “Opvallend hoe snel de meeste kinderen weer gewend waren. Daar is ook hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door veel contact te houden met ouders en kinderen tijdens de lockdown. En door extra aandacht te besteden aan kinderen die nog niet zo lang naar de kinderopvang gaan. Het mooiste cadeau was de sneeuwpret; de kinderen konden weer heerlijk samen spelen. De onbezorgdheid van de kinderen was een verademing; wij waren alleen maar bezig geweest met regelen van lastige zaken!”

Inventieve oplossingen en flexibiliteit
Terugkijkend op het opengaan klinken er veel positieve geluiden: Yvonne Bood: “We zijn er voor de kinderen en hun ouders, ook als de omstandigheden lastig zijn. We zullen alles uit de kast halen om onze dienstverlening te realiseren. Een mooi voorbeeld is misschien dat we één locatie hadden met een aantal medewerkers die afgelopen week positief waren getest en in quarantaine moesten; deze mensen konden dus vandaag niet aanwezig zijn bij de heropening. Om dit op te vangen hebben we onze pedagogische coaches op deze locatie ingezet. De manager, die ook in quarantaine was, was online via zoom aanwezig om de ouders weer te kunnen begroeten.”

Regiomanager Margo Gankema bevestigt dit: “Onze medewerkers zijn er altijd voor de kinderen en regelen alles op de locaties en op het hoofdkantoor. Pedagogisch medewerkers regelen opvang voor hun eigen kinderen, ploeteren door de sneeuw om naar het werk te kunnen en zijn blij om alle kinderen weer te zien. Het afgelopen jaar hebben ze continu veel flexibiliteit laten zien, zodat we altijd open kunnen blijven. Als er quarantaine is op locaties, wordt iets geregeld met collega’s. De kinderopvang als sector blijft eigenlijk altijd doorgaan want de kinderen staan altijd op de eerste plaats.”

Thuiskantoortje spelen!
Bijna iedereen heeft iets kunnen regelen en ouders en kinderen zijn stuk voor stuk heel blij dat ze weer mogen komen. Enthousiaste kinderen doken buiten meteen in de sneeuw en genoten ervan weer samen te kunnen spelen. En bij de Stichting Rijswijkse Kinderopvang zaten binnen twee peuters knus in een hoekje papa en mama te spelen met speelgoedmobieltjes; ze speelden ‘thuiskantoortje’.

 

Deel dit nieuwsbericht