De monitor voor universitair en master opgeleiden en studenten is gereed! Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op 1 januari 2022 onderstaande besluiten genomen voor een tijdelijke verruiming van de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker.

 1. De volgende diplomagroepen worden toegevoegd:
  Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 worden twee diplomagroepen (A3 en A4) aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker toegevoegd.

Voor deze tijdelijke nieuwe diplomagroepen gelden de volgende voorwaarden:

Diplomagroep A3:

  • Universitaire bachelor afgerond: bachelorgraad plus aanvullende eisen
  • Universitaire bachelor volgend: ten minste in bezit van propedeuse plus aanvullende eisen

Diplomagroep A4:

  • Master afgerond: mastergraad plus aanvullende eisen.
  • Master volgend: ten minste 50 procent behaald van de studiepunten van de volledige master plus aanvullende eisen.
 1. Aanvullende eisen: vijftig uur boventallige inzet, inclusief inwerken, inlezen en een vakinhoudelijk programma conform uitwerking verderop in dit besluit.
 2. Monitoring en evaluatie pilot: de formatieve inzet van studenten en afgestudeerden van universitaire bachelors en van masters worden gemonitord en medio 2023 geëvalueerd.
 3. Voornemen tot besluit na pilot: op basis van uitkomsten monitoring en evaluatie van pilot wordt besloten om de verruiming per 31 december 2023 te beëindigen, voort te zeten of aan te passen. Bij aanpassing of beëindiging wordt voorzien in een passende overgangsregeling en/of een generaal pardon.
 4. Ingangsdatum: de ingangsdatum van het besluit is

Zoals te lezen in punt 3 draagt de werkgever zorg dat de medewerker meewerkt aan de monitoring aan begin van het dienstverband en na 1 jaar dienstverband, vanaf het moment dat een online instrument beschikbaar is. Dat online instrument is vanaf heden beschikbaar en hieronder te vinden + extra informatie.

Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

Tijdelijk besluit kwalificatie-eis pedagogisch medewerker | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

Deel dit nieuwsbericht