De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer staan voor de deur. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De BMK pleit voor kinderopvang als basisvoorziening: toegankelijke kinderopvang van hoge kwaliteit voor alle kinderen van nul tot dertien jaar, omdat dat goed is voor kinderen, ouders en de maatschappij. We leggen de verkiezingsprogramma’s langs deze meetlat. Deel 3 in deze serie: wat zegt de nieuwe combinatie van PvdA en GroenLinks over kinderopvang?

Samen voor een hoopvolle toekomst
Zo luidt de titel van het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks. De plannen van deze samengevoegde partijen zijn voor de kinderopvang inderdaad hoopvol. “De focus van kinderopvang moet liggen op de pedagogisch-didactische visie in plaats van de functie als arbeidsmarktinstrument. (…) Stapsgewijs zorgen we ervoor dat alle kinderen alle dagen van de werkweek gratis naar de kinderopvang en de bso kunnen.” Een aanbod aan alle kinderen vanuit een pedagogisch-didactisch visie. Dat klinkt ons als muziek in de oren. De expliciete aandacht voor de bso en voor de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vinden we sterk. “We faciliteren de ontwikkeling naar brede scholen en integrale kindcentra. We ondersteunen samenwerking tussen de opvang en scholen door de voorwaarden samen te brengen in één wettelijk kader en één financieringsstructuur.” Uiteraard is de BMK ook blij met zinnen als: “Ook maken wij van de kinderopvang een publieke basisvoorziening zonder winstoogmerk.”

Als er keuzes nodig zijn….
Aan de vooravond van de verkiezingen lopen de spanningen op. Welk partij zal de grootste worden? De peilingen noemen vier kandidaten: PVV, NSC, VVD en PvdA/GL. Over kinderopvang in de programma’s van de VVD en het NSC schreven we al eerder. Over de PVV kunnen we kort zijn. Kinderopvang? Niets, nada, nul! En dat terwijl Kamerlid Léon de Jong regelmatig actief was in de commissiedebatten over kinderopvang en hamerde op kwaliteit. Los van de vraag wie de grootste wordt: er zal altijd onderhandeld moeten worden. Het pleidooi voor gratis kinderopvang van Frans Timmermans krijgt in de debatten tussen alle partijen tot nu toe weinig bijval. Soms komen andere partijen zelfs terug op hun eigen beloftes. De VVD beloofde de kinderopvangtoeslag te hervormen naar bijna gratis kinderopvang voor werkenden. Tot het CPB de kosten ervan ging doorrekenen. Wat blijkt? “De VVD voert de in het basispad opgenomen hervorming van de kinderopvangtoeslag niet per 2027 in. In het basispad krijgt iedereen 96 procent van de kosten van kinderopvang vergoed. Door dit terug te draaien ontvangen de meeste huishoudens minder kinderopvangtoeslag, omdat voor de hervorming de vergoedingspercentages lager lagen. Dit is een ombuiging van 2,3 mld euro.” Zou de VVD weten dat het loslaten van de arbeidseis, het toegankelijk maken van de kinderopvang voor alle kinderen maar (ten hoogste) 500 miljoen euro kost?

Brede toegankelijkheid
In deze broze politieke realiteit, zouden we PvdA/GL willen oproepen – mochten er keuzes nodig zijn – de focus vooral te leggen op de brede toegankelijkheid van kinderopvang voor álle kinderen. Daar hebben kinderen, hun ouders en de maatschappij het meeste baat bij. Begin met het betaalbaar maken van kinderopvang voor de lage en de middeninkomens. Maar eerst heeft de kiezer het woord! We wachten vol spanning af.

De meetlat
Hoe waarderen we PvdA en GroenLinks op onze meetlat? Zij krijgen van ons alle sterren. Er zijn 5 sterren te verdienen: twee voor een aanbod aan alle kinderen, één voor een meer publiek systeem, één voor betaalbaarheid voor ouders en één voor aandacht voor de kwaliteit.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA/GL vind je hier: https://groenlinkspvda.nl/verkiezingsprogramma/

 

Deel dit nieuwsbericht