BMK blij met toezegging minister: overleg met branche op 15 november

Op 5 november stuurden de BMK samen met BK en BOinK een brief aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat  over de veiligheidsproblemen die zijn ontstaan als gevolg van de schorsing van de Stint en een oproep om het TNO-onderzoek te bespoedigen in combinatie met een verbeterplan voor de Stint. Ook noemden we de coalitie met het oog op de herintroductie van een vernieuwde Stint. En tenslotte wijzen we in de brief op de financiële problemen rond het vervoer van kinderen waar onze leden mee te maken hebben.

Tijdens het debat zegde de minister toe op 15 november met ons de BMK, de BK en BOinK in gesprek te gaan om “te bezien of en welke hulp we kunnen bieden”. Voor de branche zijn de financiële en veiligheidsproblemen bij het vervoer van de kinderen belangrijke onderwerpen om te bespreken. De minister geeft aan vooraf ons om input te zullen vragen zodat tijdens de vergadering meteen tot besluitvorming kan komen. Vanzelfsprekend is de BMK blij met deze stap in de goede richting!
Ook het ministerie van Sociale Zaken en gemeenten sluiten zich aan bij het overleg.

Tijdens het debat geeft de Kamer aan de resultaten van het onderzoek dat door TNO wordt uitgevoerd zo snel mogelijk te willen ontvangen. Om dit te versnellen organiseert TNO op 16 november een bijeenkomst met hoogleraren en andere experts om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het lopende onderzoek te versnellen.

Ook acht de minister het mogelijk dat “een vorm van de Stint” op den duur weer op de openbare weg mag rijden. “De twijfels over de veiligheid moeten wel zijn weggenomen”, benadrukt ze hierbij.

De Kamerleden zijn kritisch over ontbrekende, cruciale informatie in de tijdlijn van 2 november, met betrekking tot een aangifte van een Stint-incident die achteraf gezien niet helemaal bleek te kloppen.

Tenslotte geeft de minister aan na te vragen of een tijdelijk toelatingskader tot de mogelijkheden behoort en de schorsing van de Stint niet langer dan noodzakelijk in stand te houden.

Vervolg: AO op 12 december

Op 12 december zal een algemeen overleg plaatsvinden met hopelijk meer duidelijkheid over de toelating van de Stint.

 

Deel dit nieuwsbericht