Wat zijn jouw ervaringen met het klachtenreglement van jouw kinderopvang? BOinK hoort het graag!
BOinK heeft een vragenlijst gemaakt die is bedoeld voor kinderopvangondernemers en medewerkers in de kinderopvang. Help mee het verloop van het klachtenproces in de kinderopvang te verbeteren en vul de vragenlijst in (er is ook een aparte vragenlijst voor oudercommissies, beide zijn via de linkjes onderin dit bericht te vinden)

Wat is het klachtenreglement?
Kinderopvangorganisaties zijn volgens de Wet kinderopvang verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze regeling moet duidelijkheid geven over hoe en waarover ouders een klacht kunnen indienen en hoe de opvangorganisatie hier vervolgens mee aan de slag gaat. Branchepartijen van ouders en ondernemers in de kinderopvang hebben daarom een aantal jaar terug een ‘model intern klachtenreglement’ opgesteld. In dit model zijn de wettelijke eisen en voorwaarden waaraan zo’n klachtenregeling minimaal zou moeten voldoen beschreven. Ondernemers kunnen dit model invullen en aanpassen naar hun eigen organisatie.

Waarom vragen we naar jouw ervaringen?
BOinK merkt in de praktijk dat dit model klachtenreglement en de inhoud ervan niet altijd goed vindbaar of duidelijk is voor de betrokkenen. Zowel voor ouders niet, als voor opvangorganisaties zelf. Klachten worden hierdoor niet of niet tijdig aangekaart. Of ze worden niet op de goede plek of op de goede manier in behandeling genomen. Terwijl een goede omgang met klachten uiteindelijk een manier is om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Daarom is BOinK benieuwd naar de ervaringen met dit onderwerp van zowel ouders als organisaties.

Hoe kun je ons helpen?
Door een van onderstaande vragenlijsten in te vullen. Dit kost je ongeveer 10 minuten. BOinK heeft twee vragenlijsten; één voor ouders/oudercommissies en één voor ondernemers/medewerkers in de kinderopvang. Let goed op dat je de juiste vragenlijst invult. Graag vóór zondag 21 november a.s. Wil je het dan ook doorsturen naar jouw (centrale) oudercommissie(s) zodat zij ‘hun’ vragenlijst kunnen invullen?

Vragenlijst klachtenreglement voor ouders en oudercommissies

Vragenlijst klachtenreglement voor organisaties en medewerkers

Wil je graag uitgebreider je ervaringen met de klachtenregeling met ons delen? Dat kan!
Neem dan contact met BOinK op via boink@boink.info ( dit keer ook voor ondernemers).

Wat doet BOinK met al deze informatie
Jullie informatie neemt BOinK mee in een verbeterde nieuwe versie van een model klachtenregeling. Deze zullen we samen met het maken en uitgebreid onder de aandacht brengen bij ouders en jullie als ondernemers. Het doel is dat er een beter verloop van het klachtenproces komt.

 

Deel dit nieuwsbericht