Vanuit het project Kwaliteitsverbetering gastouderbureaus is een digitale folder ontwikkeld voor houders van een (nieuw) gastouderbureau. Deze folder geeft de houder een overzicht van de administratieve eisen waar een gastouderbureau aan moet voldoen, zowel vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als vanuit fiscaal gebied.  Tevens gaat de folder in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD, de Belastingdienst en de gemeente bij een (nieuw te starten) gastouderbureau.

De folder is digitaal beschikbaar via deze link.

Deel dit nieuwsbericht