Onderzoeksuitkomsten

Op 18 juni voerden de BMK en BOinK overleg met het Ministerie van SZW over de uitkomsten van de praktijktoets uitgevoerd door Bureau Buitenhek en het SEO-onderzoek. De praktijktoets is uitgevoerd om het theoretisch onderzoek door SEO aan de praktijk te toetsen. Deze uitkomsten werden onlangs bekend.

Uit onderzoek is gebleken dat voor de aanscherping van de beroepskracht-kind-ratio (bkr) voor 0-jarigen, nadere investeringen nodig zijn. Uit de berekeningen in het SEO-onderzoek (waarbij niet naar de praktijkomstandigheden op locatieniveau werd gekeken) kwam naar voren dat de kosten hierdoor met 4,7 procent zouden stijgen. De praktijktoets echter laat zien dat de stijging eerder rond de 7 procent zal zijn, waarbij met name kleine locaties worden getroffen.

Verklaring voor de discrepantie

In overleg wordt nu bekeken wat de verklaring voor deze discrepantie tussen beide onderzoeken is. SEO gaat met Bureau Buitenhek kijken of we aansluiting kunnen vinden tussen beide onderzoeksmethoden.

Deel dit nieuwsbericht