Sinds 2017 bestaat de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Met dit grootschalige onderzoek wordt jaarlijks, tot en met 2025, de ontwikkeling van de kwaliteit van de voltallige Nederlandse kinderopvang gemeten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Universiteit van Utrecht en Sardes doen dit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodat een goed beeld ontstaat van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang en ontwikkelingen daarin. Kijk op www.monitorlkk.nl voor meer informatie.

Een schat aan informatie

De LKK levert een schat aan informatie op. Via rapporten, infographics, nieuwsbrieven, interviews en artikelen in tijdschriften, presentaties op congressen, blogs, webinars, handreikingen e.d. wordt deze informatie gedeeld met alle betrokkenen uit de kinderopvangsector, wetenschap, politiek en beleid. Betrokkenen halen hier onder meer inspiratie en input uit voor nieuwe ontwikkelingen en professionaliseringtrajecten. Zo werken we samen aan de verdere kwaliteitsverbetering van de kinderopvang. Eerder kon vanwege het coronavirus de kwaliteitsmeting in 2020 niet doorgaan. De kwaliteitsmeting is in 2021 en in 2022 voortgezet door de naweeën van corona.

Hoe is het met de kwaliteit gesteld?

Begin 2023 rapporteert het consortium over hoe het met de kwaliteit in de kinderopvang is gesteld. We gaan ervanuit dat de kwaliteitsmeting in 2023 weer als vanouds kan worden uitgevoerd. Ook in tijden van onder meer personeelstekorten en werkdruk is en blijft het belangrijk om zicht te houden op de kwaliteit. Als sector vinden we het daarom van het allergrootste belang dat de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang én gastouderopvang massaal meedoet aan de LKK2023. Als u dus een verzoek tot medewerking krijgt, dan hopen én verwachten wij dat u meedoet. Een goede respons en representatieve is nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de kwaliteit voor de Nederlandse kinderopvang. Alleen zo kan de sector laten zien hoe het in de volle breedte gesteld is met de kwaliteit.

Oproep aan BMK leden

Ons advies is kort & krachtig: doe mee! Als jouw organisatie zich in één van de geselecteerde regio’s bevind, meld je aan om mee te doen. Meld je aan bij het LKK voor meer informatie. De BMK en heel veel andere organisaties ondersteunen het LKK.

Deel dit nieuwsbericht