Het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert een onderzoek (monitor) uit naar de implementatie en besteding van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het NRO en het ministerie van OCW.

Doe mee aan het onderzoek!
In september -oktober worden alle VE-aanbieders en gemeenten benaderd met het verzoek een (digitale) vragenlijst in te vullen. Doe mee zodat we een goed beeld krijgen van de implementatie van de 960 uur VE voor doelgroeppeuters!

Hoe ziet het onderzoek eruit?
Het onderzoek is gericht op twee maatregelen om de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE) te versterken.

  1. Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht (minimaal) 960 uur VE aan te bieden aan doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Daarmee krijgen doelgroepkinderen een betere start op de basisschool.
  2. Per 1 januari 2022 wordt een urennorm van kracht voor de inzet van een hbo’er in de VE. Hiervoor wordt per jaar € 170 miljoen extra geïnvesteerd in het GOAB, zodat vanaf 2020 voor gemeenten in totaal structureel € 486 miljoen per jaar beschikbaar is.

Wat wordt onderzocht?
Met de Monitor Implementatie en besteding GOAB worden enerzijds de implementatie en de nieuwe eisen van VE en anderzijds de besteding van het GOAB-budget binnen gemeenten en VE-aanbieders gevolgd in de periode 2019-2021. Kernvragen voor het implementatieonderzoek zijn: hoe verloopt de implementatie van 960 uur VE voor doelgroeppeuters, op welke manier(en) geven VE-aanbieders vorm aan de urenuitbreiding en welke (on)verwachte effecten heeft de invoering van 960 uur VE voor gemeenten, VE-aanbieders en ouders? Kernvragen vanuit het bestedingsonderzoek zijn: welke middelen worden door gemeenten ingezet voor GOAB en waarvoor worden de verstrekte middelen door de VE-aanbieders ingezet?

En verder
– Het implementatieonderzoek kent twee metingen (in najaar 2019 en voorjaar 2021) en het bestedingsonderzoek één meting (najaar 2021).

– De monitor biedt kwantitatieve en kwalitatieve informatie en verdieping. Er wordt een landelijk dekkend beeld geleverd van de urenuitbreiding, de inzet van de hbo’er door gemeenten en (gesubsidieerde) aanbieders van VE en van de besteding van de middelen.

– In beide metingen worden aanvullend 10 veelbelovende praktijkvoorbeelden geselecteerd en beschreven.

– De kennis die in het onderzoek wordt opgedaan delen we in de vorm van tools. Er wordt een benchmark voor gemeenten ontwikkeld waarin (de ontwikkeling van) het beleid en de besteding van GOAB in vergelijkend perspectief in kaart wordt gebracht. Alle informatie en producten worden geplaatst op www.goab.eu, de website van het GOAB-ondersteuningstraject dat Oberon, Sardes en CED-groep in opdracht van het ministerie van OCW uitvoeren.

– Prof.dr. E. Denessen (Sardes Leerstoel Leiden University) is hierbij wetenschappelijk adviseur. Deze monitor is onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Vragen
Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met IJsbrand Jepma van Sardes (algemeen projectleider) via ij.jepma@sardes.nl.

Deel dit nieuwsbericht