Op 2 januari 2020 stond de verbeterde ‘In-één-oogopslag’, een samenvatting van het inspectierapport van de GGD, online. De BMK was één van de betrokken partijen in de verbetering hiervan. Van begin af aan zijn onze belangrijkste speerpunten geweest dat we de scores ‘in orde’, ‘niet in orde’ en ‘niet beoordeeld’ te grofmazig vinden. Ook vinden we dat er meer toelichting moet komen hoe de scores geduid moeten worden en dat de handhavingsbesluiten van de gemeente zichtbaar moeten zijn. En dan niet alleen de formele besluiten, maar juist ook de beslissing om niet te handhaven.

De eerste twee punten zijn verbeterd in de nieuwe versie. Helaas blijft In-één-oogopslag uitsluitend een weergave van de uitkomst van de inspectie (het rapport) en niet van het gehele traject van toezicht en handhaving. Dus wanneer een houder het oneens is met een negatief inspectieoordeel en ook de gemeente besluit niet te handhaven, dan is dit niet voor ouders zichtbaar. We blijven dit als belangrijk punt voor doorontwikkeling benoemen bij SZW, GGD GHOR en de VNG.

Hieronder het bericht dat ook op veranderingenkinderopvang.nl te lezen is:


Verbeterde In-één-oogopslag

Met de nieuwe versie kunt u ouders nog beter een beknopt overzicht geven van de inspectieresultaten van uw opvanglocatie. Zo is meer informatie over de kwaliteit van opvanglocaties opgenomen en is het taal- en kleurgebruik aangepast zodat het voor iedereen goed leesbaar is.

Wat is In-één-oogopslag?
In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per kinderopvanglocatie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). Hiermee krijgt de lezer in één oogopslag op een overzichtelijke manier de resultaten van de inspectie te zien. De samenvatting geeft een compact overzicht van belangrijke elementen van het rapport, zoals veiligheid en het pedagogisch klimaat. Als de ondernemer een reactie heeft gegeven op de uitkomsten van het rapport, staat deze ook in de samenvatting. De samenvattingen van de rapporten gaan terug tot 1 januari 2016. Ook alle toekomstige inspectierapporten worden voorzien van een samenvatting.

Waarom In-één-oogopslag?
In-één-oogopslag is er in de eerste plaats voor ouders. De informatie uit het inspectierapport wordt toegankelijker gemaakt. Zo krijgen ouders beter zicht op de kwaliteit van een (toekomstige) opvanglocatie en kunnen zij met hun kinderopvang in gesprek gaan over wat er wel of niet goed gaat. Ook kunnen zij makkelijker een keuze maken voor een opvanglocatie. In-één-oogopslag kan ook kinderopvanglocaties zelf helpen, door inzichtelijker te maken wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Verbeteringen en samenwerking
In-één-oogopslag is sinds april 2018 live. Het is ontwikkeld door GGD GHOR Nederland en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van ouders en kinderopvangondernemers in Nederland. In 2019 heeft het ministerie van SZW, samen met de betrokken partijen, hard gewerkt aan een verbeterde versie van In-één-oogopslag. Deze is sinds 2 januari 2020 live. Belangrijke verbeteringen zijn onder andere dat de gepresenteerde informatie beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouders (zoals duidelijker kleur- en taalgebruik) en dat In-één-oogopslag nu ook op tablet en telefoon te bekijken is. Ook is bestaande informatie beter toegankelijk gemaakt door middel van klik-icoontjes, die duidelijk maken dat achterliggende informatie te bekijken is door erop te klikken.

In-één-oogopslag in de toekomst
Het verbeteren van In-één-oogopslag en de informatievoorziening aan ouders blijft ook de komende tijd een belangrijk aandachtspunt. Zo wil het ministerie van SZW, samen met de betrokken partijen, onder andere verkennen welke mogelijkheden het LRK biedt om het zoeken en vergelijken van kinderopvanglocaties te vergemakkelijken.

Meer weten?
Bekijk In-één-oogopslag op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht