Door: bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang)

Hoe kun je de nieuwe Governancecode Kinderopvang goed inzetten voor jouw organisatie?

bdKO en VTOI organiseren drie inspiratiesessies voor toezichthouders en directeuren-bestuurders van kinderopvangorganisaties om met elkaar in gesprek te gaan hoe je de nieuwe governancecode kunt implementeren. De sessies vinden plaats op 10 december 2019, 21 januari 2020 en 10 maart 2020 van 13:00-17:00 in Doorn

Vragen die aan de orde komen tijdens deze sessie: waarom wordt de oude governance code kinderopvang vervangen? Wat zijn de belangrijke wijzigingen t.o.v. de oude code? Daarnaast volgt een kort overzicht van algemene ontwikkelingen in codeland, waar de nieuwe code kinderopvang goed op aansluit.

Hoe implementeer je de code?

Het gaat hier om het leggen van de verbinding tussen de eigen Raad van Toezicht-visie op toezicht (bijvoorbeeld waarden-gedreven toezicht) en de code. Maar hoe kun je de code lonend en inspirerend laten zijn voor jouw organisatie? Hoe houd je rekening met bijvoorbeeld de omvang van de organisatie, met de mate van bestuurs- en RvT-ondersteuning etc.? En implementeer je mogelijkheden om de code te integreren in de zelfevaluatie RvT, al dan niet samen met RvB/directie? Deze een meer vragen komen aan bod.

Na afloop ken je de meerwaarde van de code, kan je bewust reflecteren op jouweigen situatie en heb je inspiratie opgedaan voor de implementatie in jouw eigen organisatie.

Locatie: Doorn

Data: 10 december 2019, 21 januari 2020 en 10 maart 2020

Programma en aanmelden.

Deel dit nieuwsbericht