Zaterdag 2 oktober, 18.10 EenVandaag
Bas ter Weel (SER) benadrukt de positieve werking van gratis kinderopvang op de kwaliteit van de opvang en de stabiliserende werking op de sector en de toestroom van medewerkers. En
het is ook nog eens goed voor onze economie.

Rianne Vos (directeur/bestuurder KO Zeeuws-Vlaanderen) benadrukt het belang van kindontwikkeling en dat alle kinderen van 0-13 jaar hier baat bij hebben.

Econoom Bas ter Weel (SER) licht toe dat gratis kinderopvang 0-13 jaar bijdraagt aan de kindontwikkeling, zorgt voor ontspanning voor ouders en dat door gratis kinderopvang de arbeidsparticipatie van vrouwen omhoog gaat. Hij benadrukt het belang hiervan voor onze Nederlandse economie. Ter Weel: ‘De kwaliteit van opvang omhoog zal gaan als het gratis wordt, de instroom van kinderen wordt stabieler en kinderopvangorganisaties weten beter waar ze aan toe zijn en zullen eerder investeren in de opleiding van medewerkers.

In het filmpje komt een ouderpaar aan het woord dat vertelt waarom gratis kinderopvang voor 0-13 jaar voor hun een zege is. Zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag omdat niet beide ouders werken als gevolg van ziekte van de vader. Zij vertellen hoe de Belastingdienst/Toeslagen waar zij aanklopten voor hulp, hen doorverwees naar de gemeente. Zij voelden zich buitengesloten omdat hun kind geen recht had om samen met de andere kinderen naar de bso te gaan en deze ontwikkelingskans moest missen.

Gjalt Jellesma (BOinK) noemt het belang van gratis kinderopvang voor de kindontwikkeling.

EenVandaag: ‘Er is een systeem opgetuigd met regels, en uitzonderingen en uitzonderingen op die regels.” EenVandaag vraagt zich af hoe de kinderopvang en de financiering in andere Europese landen geregeld is? Rianne Vons geeft aan dat het Nederlandse toeslagensysteem wel het ingewikkeldste is; ‘het is foutgevoelig, ongelooflijk arbeidsintensief en ingewikkeld’.

De pilot is voor de duur van 2 jaar, geldt voor driehonderd kinderen en de kosten komen neer op zo’n 650.000 euro. Dit wordt betaald door kinderopvangorganisaties, het lokale basis- en voortgezet onderwijs en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.

De pilot ‘gratis kinderopvang’ in Zeeuws-Vlaanderen is een voorbeeld van puur maatschappelijk ondernemerschap en lef. Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen wacht niet af maar doet wat nodig is voor kinderen in samenwerking met de gemeente en scholenkoepels. En dan komt er beweging.

Bekijk het item op EenVandaag (za. 2 oktober, 18.10 uur) met het filmpje ‘Gratis kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen’

 

Deel dit nieuwsbericht