Het Europees Hof heeft een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak van het pre-pack faillissement van Smallsteps. De procedure die bij dit flitsfaillissement is gevolgd, is niet in lijn met de Europese Richtlijn. ‘Dankzij deze uitspraak is het pre-pack faisllisement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter FNV,

De Nederlandse rechter gaat de zaak tegen Smallsteps nu verder behandelen.

 

Oordeel Europees Hof
Het Europees Hof oordeelde dat de Nederlandse flitsfaillissementsprocedure, ook wel pre-packfaillissement (flitsfaillisement) genaamd, niet in lijn is met de Europese Richtlijn die gaat over de overgang van onderneming. Volgens deze Richtlijn gaan bij een overgang van onderneming de werknemers met al hun rechten en verplichtingen mee. De enige uitzondering op deze regel is, als er sprake is van een faillissement. Het Europees Hof oordeelde vandaag dat deze uitzondering alleen gemaakt mag worden voor faillissementen die gericht zijn op liquidatie van het vermogen. Als het faillissement gericht is op voortzetting van de onderneming, zoals het geval is bij pre-pack faillissementen, blijft de regeling overgang van onderneming wel van toepassing. Deze uitspraak betekent een definitief einde van pre-pack praktijken in de huidige vorm.

 

De zaak was aanhangig gemaakt door vier medewerkers van kinderopvang Estro, die onder leiding van de FNV, Smallsteps voor de rechter sleepte. Estro ging in 2014 failliet. Een maand later ging de kinderopvangorganisatie verder onder de naam Smallsteps. Meer dan 1.000 van de 3.600 werknemers kwamen op straat te staan. Estro was met 380 vestigingen de grootste kinderopvangbedrijf van Nederland.

 

Vakbonden
Vakbonden stellen dat bedrijven de constructie pre-packfaillissement gebruiken om goedkoop te reorganiseren. Vooral oudere werknemers worden ontslagen. Personeel dat wel mee kan naar de nieuwe onderneming moet doorgaans genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden.

Tot vandaag hadden werknemers nergens recht op als een bedrijf failliet ging. Dankzij de uitspraak van het Hof is duidelijk dat dit alleen nog geldt als een onderneming ophoudt te bestaan.

Deel dit nieuwsbericht